I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den tekniska bilden för småspararfavoriten Investor och amerikanska S&P 500.

Investor (INVE B)
YTD: 16,25 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Investor

Investor, Daily
Investor, Daily

Investor har nyligen varit nere och testat det horisontella stödområdet vid 212 – 213 SEK. Vid samma prisnivå befann sig den stigande trendkanalens mittlinje som testats av vid flera tidigare tillfällen. Likt tidigare tillfällen reagerade priset väl och på fredagen gapade priset upp på en i övrigt munter börs.

Frågan är nu om Investor har energin nog att ta sig upp mot taket av den stigande trendkanalen. Om resan upp har börjat finns det första noterbara motståndet vid 222 SEK vilket är den senaste toppen. Aktien påvisar fortsatt starkt momentum med ett RSI-värde ovanför 50-nivån, till det befinner sig MACD ovanför nollnivån och gapet mellan MACD- och signallinjen har börjat minska sedan i fredags.

Dock ska det tilläggas att aktiekursen ser ut att vara någorlunda stretchat sett till var primärlinjen befinner sig samt AVWAP mätt från all time high-nivån från januari i fjol. På nedsidan är det av vikt att hålla koll på 212-området samt mittlinjen av den stigande trendkanalen. Utöver det är viktigt att köparna fortsätter försvara de korta glidande medelvärdena (MA 20 & 50). Om dessa tas ut bör siktet så småningom vara inställt mot trendkanalens golv. 

S&P 500 (SPX)
YTD: 8,79 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på S&P 500

S&P 500, Daily
S&P 500, Daily

S&P 500 befinner sig i ett viktigt område som fått priset att vända vid tidigare tillfällen då prisområdet har utmanats tidigare. I och med fredagens stängning noteras indexet strax under den större fallande trendkanalens tak vilket gör motståndet ännu starkare. Om priset mot förmodan skulle bryta igenom 4200 bör det öppnas upp för 4300 på ovansidan vilket runt omkring toppnoteringen från augusti i fjol.

Det finns många positiva tekniska faktorer som går att påpeka, exempelvis befinner sig samtliga glidande medelvärdena i en formation som tyder på vidare uppgång. de korta glidande medelvärdena befinner sig ovanför de långsiktiga vilket tyder på ett gott momentum. Vidare befinner sig RSI ovanför 50-nivån samtidigt som MACD har nyligen har format ett positivt medelvärdeskors en bir ovanför nollnivån.

Mätt från all time high till lägsta noteringen från oktober 2020 så har indexet tagit sig ovanför Fib 0,5 vilket talar för att köparna har tagit tillbaka kontrollen. Frågan är bara om detta kan upprätthållas eller om säljarna återigen lyckas försvara 4200-nivån.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.