Veckans TA – v24 2023-06-12

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den tekniska bilden för småspararfavoriterna Investor och Embracer Group.

Investor (INVE_B)
YTD: 15,19 %
Time Frame: Daily

INVE, Daily
INVE, Daily

Investor har nyligen printat en negativ divergens i både RSI och MACD och har sedan dess rekylerat tillbaka något under senaste tiden. I och med rekylen på cirka 2,7 procent så befinner sig aktiekursen per i fredags vid trendkanalens mittersta zon. Vid tidigare fall då området testats av har det antingen resulterat i en studs till nya höjder eller i ett brott som tagit ner aktiekursen till trendlinjens golv. 

Investor har haft fem röda dagar på raken och det syns tydligt att köparna har tappat greppet samtidigt som det positiva momentumet har avtagit. RSI har tagit sig ner från överköpta nivåer till ett mer normalläge där värden kring 50-nivån noteras nu. Dessutom trendar MACD ner mot nollnivån efter att ha format ett negativt medelvärdeskors.

På nedsidan gäller det att hålla koll på 212,75 som är det närmaste horisontella stödet. Per i fredags noterade sig Investor under MA 20 vilket är ett tecken på att momentumet avtar kortsiktigt. Utöver stödet vid 212,75 så blir det även viktigt att bevaka MA 50 som befinner sig strax ovanför den nämnda stödnivån. Om dessa nivåer tas ut ökas risken för att trendkanalens golv ska testas av vid ett nästa steg

Embracer Group (EMBRAC_B)
YTD: -45,96 %
Time Frame: Daily

EMBRAC, Daily
EMBRAC, Daily

Embracer har under en längre tid befunnit sig inom en negativ trend som karaktäriseras av lägre toppar som följs upp av lägre bottnar. Under den senaste månaden har Embracer-aktien fullständigt havererat utan någon större studs. Närmast på ovansidan finns det en trendlinjen som tidigare har agerat stöd, nu befinner sig dock aktiekursen under denna nivå och hittills har trendlinjen agerat motstånd. Om linjen kan tas ut tror jag att det öppnar upp för en större rörelse på ovansidan. Exempelvis upp mot 35 som utgör bottennoteringen under Coronakraschen.

Rent tekniskt finner jag det svårt att motivera köp givet det tekniska utseendet, det negativa handelsmönstret kan pågå under en längre tid än vad många kan tro och enligt mig är det lite som att köpa en “fallande kniv”. Det är i så fall bättre att invänta en trigger, exempelvis om den fallande trendlinjen tas ut vilket öppnar upp för att gapet som sträcker sig mellan 28 – 40,6 ska täppas igen. Självklart kan man argumentera för att aktien är översåld, det betyder å andra sidan inte att man måste rusa in i Embracer. Det positiva som går att säga om den tekniska biten är att RSI relativt snabbt har lyckats ta sig ur det översålda territoriet samtidigt som ett positivt medelvärdeskors i MACD är på god väg att printas.

Avslutningsvis tror jag det är extra försiktighet som gäller kring Embracer då den historiskt har varit väldigt volatil och med tanke på den senaste prisrörelsen så bör man förvänta sig fortsatt hög volatilitet. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.