Veckans TA – v3 2023-01-16

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den tekniska biten för Hexatronic Group och Tesla Inc. Hexatronic presterade extremt bra under 2022 samtidigt som Tesla Inc fick se en ordentlig korrigering under det gångna året.

Hexatronic Group (HTRO)
YTD: -11,62 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Hexatronic

Hexatronic Group, Daily
Hexatronic Group, Daily

Hexatronic presterade väldigt starkt under 2022, och på tre års sikt har aktiekursen stigit med närmare 1 000 procent. Dock har aktien haft det tuffare under årets första veckor och har istället handlats ned cirka 12 procent samtidigt som den övriga svenska börsen stigit cirka 8,5 procent sedan årsskiftet.

Hexatronic noterade ett nytt all time high under december 2022 men har sedan dess rekylerat tillbaka cirka 25 procent, en rörelse som historiskt varit köpvärd. Trots den senaste rekylen så visar Hexatronic en teknisk bild som jag gillar. I mina ögon är rekylen egentligen bara hälsosam och förmodligen beror den på stora vinsthemtagningar samt lite oro för de insynsförsäljningar som syntes under fjärde kvartalet i bolaget. Enligt mig är detta brus och Hexatronic befinner sig i en bra position för fortsatt uppgång givet den nuvarande tekniska bilden samtidigt som den fundamentala biten hålls intakt.

Aktien handlas fortfarande inom ramen för en stigande trend bestående av högre toppar följt av högre bottnar. Samtidigt noteras Hexatronic fortsatt ovanför primärtrenden som under tidigare tillfällen agerat som ett pålitligt stöd. Så länge aktiekursen handlas ovanför MA 200 tror jag att förutsättningarna för vidare uppgång lever kvar. Om aktien istället skulle bryta under nivån så finns det risk för en mer betydande nedsida. Strax under primärtreden finns en stödzon (101 – 107,6 SEK), denna zon skulle förmodligen behövas testas av i ett scenario där primärtreden inte håller. Om stödzonen sedan heller inte skulle hålla tror jag man ska hålla utkik efter gapet som skulle kunna tänkas täppas igen nere vid cirka 85 SEK. 

RSI har letat sig ned mot det översålda territoriet men lyckades återta 30-nivå snabbt igen, vilket är det man vill se som köpare. MACD har även brutit sig under nollnivån men ser ut att vara på god väg att printa ett positivt medelvärdeskors. Volymbalansen ser inte ut att ha tagit speciellt mycket stryk och ligger därmed fortsatt intakt. Detta ger förutsättningar för att den studs upp vi sett under senaste handelsdagarna fortsätter hålla i sig. Slutligen tycker jag det är värt att notera att fredagens stängningskurs hamnade strax under den horisontella motståndsnivån vid 126 SEK. Det finns risk för att vi ser en motreaktion här och en rörelse i sidled skulle kunna börja inledas istället. Logiskt sett skulle det kunna bli en mer avvaktande handel inför nästa kvartalsrapport som släpps under februari.

Tesla Inc (TSLA)
YTD: -0,68 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Tesla

Tesla Inc, Daily
Tesla Inc, Daily

Tesla har korrigerat sig ordentligt under det senaste året och noterar sig nu cirka 70 procent lägre jämfört med all time high-noteringen som sattes i november 2021. Aktien handlades länge inom en bredare fallande trendkanal som den sedan bröt söder utifrån vilket ledde till ett mer påtagligt kursfall. Aktiekursen noterades som lägst kring 101 USD och har sedan dess studsat upp cirka 20 procent. 124 – 125 USD agerar som närmaste motståndsnivå och om denna nivå skulle tas ut så finns det chans för en snabb rörelse uppåt. Om 101 USD istället tas ut tror jag siktet är inställt mot 90 USD, vilket är en stödnivå som senast var i spel under sommaren 2020.

Aktiekursen befinner sig som sagt i en fallande trend och har under en längre period noterat lägre bottnar följt av lägre toppar. Så länge detta handelsmönster håller i sig så har jag svårt att ställa mig positiv till aktien på längre sikt. Sedan kommer det förmodligen uppstå goda köptillfällen ur ett kortare tidsperspektiv under tiden som aktien befinner sig i den nedåtgående trenden.

Tesla noterar sig i dagsläget under samtliga glidande medelvärdena och anses nog vara temporärt översåld enligt många samtidigt som flera förmodligen pekar på en fortsatt ansträngd värdering. RSI trendar nedåt, men har rekylerat upp ordentligt från 30-nivån. Om det fallande trendtaket som syns i RSI tas ut finns det en ökad chans för en snabbare rörelse upp i kursgrafen. MACD befinner sig under nollnivån och har sedan några handelsdagar tillbaka lyckats printa ett positivt medelvärdeskors, dock kan inga positiva divergenser utläsas i dagsgrafen än så länge.

Ur ett kortsiktigare perspektiv blir det viktigt att se vilken nivå som tas ut först av 101 USD och 125 USD. Om den sistnämnda nivån tas ut ser jag en chans för att nästa motståndsnivå vid 153 USD skall testas av. Om 101 USD inte håller tror jag som sagt att 90 USD skall testas av så småningom.