Veckans TA – v42 2022-10-17

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på Hexatronic, Tesla och Sectra, tre aktier som presterat lite olika under 2022. Hexatronic har stått emot bra under detta turbulenta börsår, sämre har det gått för Tesla som historiskt handlats till extrema multiplar. Sectra har heller inte lyckats stå emot och för Sectras del har jag en intressant spaning som kan vara värd att vara medveten kring. 

Hexatronic (HTRO)
YTD: 26,24 %
Time Frame: Daily

Hexatronic, Daily

Hexatronic gick ut med en omvänd vinstvarning den 12 oktober, något som fick aktiekursen att bryta upp och printa ett nytt all time high. Drivkraften i aktiekursen återspeglar i mångt och mycket den fundamentala prestationen som tydligt varit starkare än marknadens förväntningar. Det är inte många bolag vars aktiekurs noterar historiska toppar i det klimat som vi befinner oss i just nu. Det kan antalet vinstvarningar bekräfta samtidigt som man kan konstatera att majoriteten av bolagen på Stockholmsbörsen noteras under primärtrenden som även den påvisar en negativ lutning. 

Den tekniska biten för Hexatronic är positiv och utsikterna för aktiekursutvecklingen på medellång och lång sikt ligger fortsatt intakt. Den positiva trenden håller i sig, något som ytterligare bekräftas av att Hexatronic handlas ovanför samtliga glidande medelvärden. Detta talar för att efterfrågan på aktien är stark ur både ett kortsiktigt men även ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Om vi fokuserar på aktiekursutvecklingen sedan toppnoteringen i början av augusti i år kan vi se att lägre toppar formades följt av lägre bottnar ur ett kortsiktigt perspektiv. Sedan början av augusti var aktiekursen som lägst nere vid cirka 88 SEK, vilket var vid nivån som MA 200 befann sig. Vi kan tydligt se att köparna kom tillbaka vid primärtrenden, sedan dess har aktiekursen avancerat mer än 40 procent. Under de senaste 50 handelsdagarna formades ett fallande trendtak och när det togs ut under den föregående veckan uppstod en trigger. Under torsdagens volatila handel lyckades aktiekursen stänga ovanför trendtaket. I samband med fredagens börsöppning gapade priset upp och slutade dagen med att stänga kring veckans högsta notering.

RSI har letat sig upp mot överköpta nivåer i samband med senaste rörelsen, MACD har även lyckats ta sig ovanför nollnivån efter att ha noterat en ny lägre botten under nollnivån. Enligt den tekniska biten kan det vara svårt att motivera en större rörelse på uppsidan kortsiktigt. Just nu är aktien överköpt enligt RSI och det är stretchat i termer av avståndet mellan aktiekursen och primärtrenden (över 40 procent). Det vore inte orimligt att en rekyl ner väntar innan nya toppar skall printas.

Tesla (TSLA)
YTD: -41,83 %
Time Frame: Daily

Tesla, Daily

Kursfallet i Tesla har eskalerat under den senaste tiden och i fredags stängde kursen nere vid 205 USD, vilket innebar att aktiekursen var ner drygt åtta procent under veckan och under de senaste fyra veckorna är kursen ner mer än 32 procent. Kursnedgången initierades när Tesla inte lyckades etablera sig ovanför primärtrenden och det horisontella motståndet vid 315 USD. Efter tre försök tog köpkraften slut och sedan dess har Teslas aktiekurs fallit 12 av de senaste 17 handelsdagarna.

Under fredagens handel formades en Bearish Engulfing, en candlestick med negativ underton. Detta motiverar att aktiekursen kan falla mer kortsiktigt, i alla fall enligt den tekniska biten. Dock gäller det att göra en helhetsbedömning för att få en tydligare bild kring hur aktien kommer handlas. Vi kan se att Tesla har handlats inom en bred fallande trendkanal sedan all time high-noteringen som sattes november 2021. Nu befinner sig aktiekursen i den nedre delen av trendkanalen och vid tidigare skeden har aktiekursen lyckats studsa upp rätt så kraftigt ifrån dessa nivåer. Samtidigt ser vi att RSI noteras i det översålda territoriet vilket tidigare inneburit att en kortsiktig rekyl uppåt har tagit fart. Ha i åtanke att för att göra en mindre riskfylld entry så kan det det var värt att invänta ett utbrott ifrån det översålda territoriet (30-nivån). MACD har än så länge inte format ett positivt medelvärdeskors, detta skulle även vara något att invänta för en bättre entry.

Kortsiktigt kan Tesla fortsätta falla en bit till, exempelvis mot trendkanalens golv eller det horisontella stödet vid 183 USD. Om aktiekursen söker sig ner till denna nivå tror jag att man kan få en bra R/R. Det är nästan alltid mest värt att handla på svaghet i samband med översålda momentumindikatorer, speciellt kring stödnivåer.

SECTRA (SECTRA)
YTD: -33,87 %
Time Frame: Weekly

Sectra, Weekly

I Sectras fall har jag valt ett veckoperspektiv för att lättare åskådliggöra poängen som jag vill lyfta med denna tekniska analys. Det jag vill belysa i Sectras fall är huvudskuldra-formationen som formats sedan slutet av 2020. Formationen har tagit tid att bygga upp men man kan nu relativt enkelt utläsa en tydlig omslagsformation och det kan vara bra att känna till dennes existens då den eventuellt kan skapa stora rörelser i priset om det är så att en signal skulle ges. Innan jag beskriver prisformationens innebörd så vill jag vara tydlig med att det än så länge inte genererats någon säljsignal och det behöver heller inte uppstå en sådan, varken på kort eller längre sikt. 

Huvudskuldror anses i den tekniska världen vara en pålitlig omslagsformation och oftast formas de i samband med ett trendbrott. När väl nacklinjen tas ut uppstår säljsignalen, dock kan det vara vettigt att invänta återtestet som bekräftar att nacklinjen är bruten. I vissa fall har nacklinjen en negativ lutning och då brukar säljsignalen bli kraftigare. I Sectras fall har nacklinjen en något positiv lutning.

Strax under nacklinjen kan vi se den långsiktig trendlinjen, om den tas ut i samband med primärtrenden (200 veckor) så skulle jag våga säga att den positiva trenden är bruten, vilket öppnar upp för mer nedsida. Hittills kan vi se att Sectra har studsat på nacklinjen och har stigit under de tre senaste veckorna. Motreaktionen har varit stark sedan senaste bottennoteringen vid 113 SEK. Vid denna prisnivå återfinns MA 200 (veckor), Fib 0,618 mätt från low 2019 och slutligen den stigande nacklinjen. Denna nivå är väldigt viktig för aktiekursen på kort och medellång sikt. Om köparna börjar ge upp kring denna nivå tror jag det kan vara läge att gå kort.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.