Veckans TA – v3 2022-01-17

I det här avsnittet kikar vi på den tekniska biten för Getinge, Scandion Oncology samt Zaptec. Alla har genererat helt olika avkastningar för året än så länge och de befinner sig också i olika faser, alla intressanta på sitt sätt. Ena befinner sig i en bear trend, en annan har nyligen brutit upp ur sin negativa trend och den tredje befinner sig i en triangelformation.

Getinge  (GETI B)
YTD: -15,77
Time Frame: Daily

Getinge, Daily

Getinge har sedan mitten av november format en fallande trendkanal där lägre bottnar följs upp av lägre toppar. Sedan 52-veckors ATH-noteringen som sattes i november är aktien ner över 20 procent och befinner sig därför i en bear trend. Kursfallet har inneburit att viktiga stödnivåer har tagits ut och jag ser tyvärr inte några positiva signaler än som skulle tala för att den negativa trend bryts inom närtid. Vi kan konstatera att aktiekursen nu noteras under samtliga glidande medelvärden där primärtrenden togs ut under den föregående veckan. I samma rörelse som MA 200 togs ut så föll även det horisontella stödområdet kring 341 SEK. 

Nu befinner sig Getinge i princip längst ner i den fallande trendkanalen och jag förväntar mig en lite rekyl upp för att testa av det nya motståndsområdet (341 SEK). Sedan är det inte orimligt att MA 200 ska utmanas, det förutsätter dock att 341 nivån tas ut först. Med andra ord finns det chans för en liten rekyl på uppsidan och det kan vara värt att agera på den prisrörelsen intradag/under veckan. Dock är jag ändå negativt inställd till Getinge då volatiliteten och handelsvolymen inte avtagit än så länge i den nedåtgående trenden. I indikatorn “Bollinger Band” kan vi se att volatiliteten tilltagit i och med senaste prisrörelsen och i volymstaplarna längre ner i bild kan vi se att säljtrycket fortfarande hålls på relativt stabila nivåer. Det är alltid enklare att investera i en positiv trend. En tillgång, låt säga en aktie som har trendat upp under en längre period har större sannolikhet att fortsätta upp samtidigt som en aktie som trendar ner kommer förmodligen göra det tills någon “positiv” signal genereras tekniskt eller fundamentalt. 

OBV har fallit kraftigt under den senaste nedgången och utseendet är inte speciellt attraktivt samtidigt som momentumindikatorerna noterar nya signifikanta bottnar. RSI 9 har letat sig ner till det översålda territoriet och MACD har brakat under noll-nivån och ger inga indikationer på att ett positivt medevärdeskors ska formas inom närtid.

Scandion Oncology (SCOL)
YTD: 47 %
Time Frame: Daily

Scandion Oncology, Daily

Scandion Oncology är den aktie som presterat fjärde bäst under 2022 bland alla noterade aktier (börsen och MTF:er). Scandion Oncology handlas på First North och toppar hittills den listan med sina dryga 47 procent i avkastning sedan årsskiftet. Värt att nämna är att aktien tidigare var noterade på Spotlight, jag har tyvärr bara data från perioden som aktien varit noterad på First North. Det vi kan säga om kursgrafen är att aktien har handlats inom en fallande trendkanal där taket tidigare respekterats fem gånger samtidigt som trendgolvet har agerat som ett pålitligt stöd. 

Det som är intressant nu är att det fallande trendtaket har tagits ut med tilltagande volym vilket enligt mig är en väldigt positiv signal givet att aktiekursen inte lyckats ta ut nivån vid tidigare skede, med andra ord visar Scandion Oncology på relativ styrka. I och med den senaste prisrörelsen har viktiga motstånd tagits ut. Först och främst har det horisontella stödet kring 16 SEK tagits ut som tidigare har agerat stöd och motstånd. Sedan togs trendtaket ut och även POC som är den nivå som representerar störst andel av den historiska handelsvolymen. 

RSI 9 tog sig upp till extrema nivåer och har kylts av något sedan den senaste toppen i aktiekursen. Vi kan se att den kraftiga rörelsen i RSI tog fart efter att en större positiv divergens hade skapats i samband med att RSI bröt sig ur det “översålda” territoriet. MACD har skapat sin högsta topp sedan bytet av marknadsplats vilket är positivt. Jag tycker läget är intressant tekniskt sett, mycket tack vare att ett lyckat återtest har genomförts efter utbrottet samtidigt som aktien noteras över samtliga glidande medelvärden.  

Zaptec (ZAP)
YTD: 3,73 %
Time Frame: Daily

Zaptec, Daily

Zaptec har vi täckt vid två tidigare tillfällen här på Finanstid och jag har valt att släppa en ny analys eftersom jag tycker det ser ut som att den laddar upp för vidare uppgång. Senaste gången vi tittade närmare var i början av november 2021 och sedan dess är aktien upp drygt 14 procent. Sedan dess har ATH-nivån utmanats men köparna lyckades inte ta ut det relativt starka motståndet kring 70 NOK. Aktien slog i taket och har rekylerat ned något och det positiva är att det ser ut som en högre botten har formats vilket jag tycker är ett styrketecken. Zaptec är upp för året och har presterat starkt på en annars svag börs, något som många andra nordiska tillväxtaktier inte har lyckats med i samma utsträckning. Sektorkollegan Garo som är noterad på Stockholmsbörsen är exempelvis ner närmare 15 procent i år. 

Min vy och min tro är att Zaptec kommer uppleva svängningar inom närtid eftersom den måste  bestämma sig om den ska bryta upp eller ner från triangelformationen som har skapats under en längre tid. Med andra ord tror jag på ökad volatilitet framöver vilket betyder att det kan komma att ske kraftiga rörelser antingen söder- eller norrut. I kursgrafen kan vi se att det börjar bli tajtare för varje dag som går mellan den stigande trendlinjen och det horisontella motståndet runt 69 – 70 NOK. Man kan visualisera det som att aktiekursen klämms ihop och tvingas därmed bestämma sig för nästa prisrörelse. 

Zaptec befinner sig över samtliga glidande medelvärden som även har en positiv lutning. På nedsidan finns det enligt mig en del viktiga stödnivåer. Under föregående veckan stängde aktiekursen precis på det horisontella stödet (62,5 NOK) och det kan vara av vikt att se hur Zaptec öppnar nu under morgonen. Strax under 62,5 NOK har vi POC som befinner sig vi 58,9 NOK och vid dessa nivåer befinner sig även MA 20, 50 och 100 vilket gör att denna prisnivå kan utgöra ett relativt starkt stöd. 

I momentumindikatorerna får vi lite blandade signaler. I RSI 9 ser vi en svag positiv divergens medan MACD har genererat en större negativ divergens. I veckografen genererar både RSI och MACD negativa divergenser.

Sammanfattningsvis tycker jag det är väldigt svårt att veta hur aktien ska bryta ur formationen. Dock tycker jag det kan vara värt att vara förberedd så att man kan agera aktivt och rationellt om kommande prisrörelser verkligen visar sig vara av kraftigare karaktär.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.