Veckans TA – v 23 2023-06-05

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på två starkt presterande aktier och ett index – Evolution, SAAB och avslutningsvis OMXS30.

Evolution (EVO)
YTD: 42,7 %
Time Frame: Daily

Evolution, Daily
Evolution, Daily

Evolution har befunnit sig inom en stabil uppåtgående trend sedan september i fjol genom att notera högre högsta och högre bottennoteringar. På nedsidan finns en stigande trendlinje som utgör golvet av den stigande trenden. Denna linje har utmanats vid två tidigare tillfällen och båda gångerna har en reaktion på ovansidan varit ett faktum. 

Den nionde maj testades trendlinjen av senast och sedan dess noteras aktiekursen cirka 13,6 procent högre (mätt till fredagens stängning). I fredags noterades ett nytt 52-veckorshögsta vilket talar för att aktien bibehåller ett fortsatt starkt momentum. Helhetsbilden är enligt mig positiv men ur ett kortare perspektiv finns det en överhängande risk för en mindre rekyl, exempelvis ner mot det horisontella stödet vid 1360 SEK alternativt ner mot den stigande trendlinjen.

En anledning till att en rekyl står runt hörnet är att RSI och MACD har printat negativa divergenser. Vid det senaste tillfället då negativa divergenser printades i RSI så stod Evolution inför en rekyl på cirka 11 procent och köparna kom tillbaka precis vid den stigande trendkanalen. En liknande rekyl nu skulle inte jag se som något negativt utan mer som en hälsosam rekyl som på längre sikt kan få aktien att bibehålla den positiva trenden.

SAAB (SAAB B)
YTD: 45,26 %
Time Frame: Daily

SAAB, Daily
SAAB, Daily

SAAB-aktien har haft medvind sedan första kvartalet 2021, främst på grund av den förändrade geopolitiska situationen som gynnat bolagets försäljning och marginaler. Till följd av detta har såklart aktiekursen fått en skjuts som noteras cirka 185 procent högre per i fredags jämfört med var aktiekursen stod dagen innan Ryssland invaderade Ukraina (24 jan 2022). 

Rent tekniskt befinner sig SAAB i en stigande trend där högre toppar följs upp av högre bottnar. I denna analys vill jag dock flagga för en potentiell toppformation. Sedan februari i år har nämligen en huvudskuldra-formation byggts där den högra skuldran nu är under konstruktion. Detta betyder nödvändigtvis inte att aktien ska bryta nacklinjen för att genomföra en djupare rekyl. Man ska inte stirra sig blind på prisformationen för det kan mycket väl vara så att aktiekursen vill studsa vidare. Men det är ändå viktigt att hålla koll på nacklinjen eftersom en stängning under prisnivån bekräftar den negativa prisformationen. Med andra ord, en dagsstängning under 567 alternativt 563 (lägsta noteringen sedan prisformationen började byggas) för att vara på den säkra sidan.

Ett rimligt target på nedsidan är zonen mellan Fib 0,618 till 0,786, alternativt primärtrenden som just nu befinner sig vid 467,6. Det finns dock vissa styrketecken som talar emot att SAAB ska falla, nämligen RSI som påvisar positiva divergenser. Ett brott ovanför MA 50 och den fallande trendlinjen bör vara en positiv katalysator som tar priset upp till högsta noteringen i huvudskuldra-formationen. 

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: 12,19 %
Time Frame: Daily

OMXS30, Daily
OMXS30, Daily

OMXS30:s stängning i fredags är intressant då stängningskursen hamnade vid 2292 vilket är strax under årets högsta notering. OMXS30 har befunnit sig vid denna prisnivå vid två tidigare tillfällen och historiskt när nivån har utmanats har det följts upp av en snabbare rekyl. I första fallet föll indexet tillbaka 4,6 procent under fem handelsdagar. Vid det andra tillfället kom en rekyl på 3,3 procent, där hastigheten återigen var snabb i rekylfasen. Den gången föll indexet konsekvent under fyra handelsdagar.

Framåt ur ett kortsiktigt perspektiv ser OMXS30 relativt pigg ut. Det är ett styrketecken i sig att årets högsta nivåer utmanas med korta mellanrum. Samtidigt har köparna försvarat viktiga nivåer på nedsidan och varit duktiga på att komma tillbaka vid högre nivåer vilket resulterat i att den stigande trenden håller sig intakt. Sedan början av februari ser det ut som att OMXS30 har byggt upp en inverterad huvudskuldra-formation, en prisformation med positiv underton. Nacklinjen i det här fallet befinner sig vid 2995, och om vi ser en dagsstängning ovanför nacklinjen ökar sannolikheten för att priset ska fortsätta röra sig uppåt. 

Dock finns det ett gap på nedsidan som sträcker sig från 2266 till 2257, det kan vara en nivå som drar priset till sig som en magnet, speciellt i det fall indexet tappar fart. Vidare anser jag att det är viktigt att bevaka 2221 och 2290 då dessa nivåer har varit vändpunkter tidigare i år. Avslutningsvis vill jag kommentera RSI som stadigt befinner sig ovanför 50-nivån samt MACD som nyligen printat ett positivt medelvädeskors. Utseendet i momentumindikatorerna indikerar att en fortsatt uppgång är fullt möjlig då de inte handlas på extrema nivåer.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.