Veckans TA – v33 2022-08-15

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på CTEK, S&P 500 och Evolution. CTEK har fått vind under vingarna och möjligtvis är nedgången över för denna gång, dock har inte en säker teknisk signal genererats än. S&P 500 har gått starkt under lite mer än en månads tid och nu blir det intressant att se hur det utvecklas framåt då det finns motstånds strax ovanför. Slutligen tittar vi närmare på Evolution som precis brutit sig norrut från en fallande triangel.

CTEK (CTEK)
YTD: -52,07 %
Time Frame: 4h

CTEK, 4h

CTEK som noterades i fjol steg kraftigt efter direkt efter IPO:n för att sedan handlas ned stadigt för att sätta en lägsta notering runt 70 SEK. Bottennoteringen skedde i mitten av juni 2022 och sedan dess har aktiekursen fått lite vind under vingarna. Sedan bottennoteringen har aktiekursen avancerat lite mer än 40 procent och en positiv trendkanal har formats, något man inte sett i kursgrafen på närmare ett år. 

En tidigare topp vid 93 SEK har för tillfället tagits ut vilket är positivt samtidigt som ett gap har täppts till strax över denna prisnivå. Enligt handelsmönstret skall fortsatt handel ske inom den än så länge kortsiktiga trendkanalen. Under de senaste två veckorna har aktiekursen stött på patrull kring 99 SEK , om denna nivå inom kort tas ut så bör taket av trendkanalen så småningom testas av. Om aktiekursen istället inte klarar av att ta ut 99 SEK så finns det risk för en mindre rekyl ned mot golvet av trendkanalen. 

Den senaste rörelsen i priset är positiv och i dagsläget handlas aktiekursen över de korta glidande medelvärdena. Ett positivt momentum har byggts upp och MA 20 och 50 har nyligen börjat påvisa en positiv lutning. Utöver detta noteras MACD över nollnivån, dock kan man utläsa negativa divergenser något som talar för en avtagande kraft hos köparna. En anledning till det avtagande momentumet kan vara att aktien gått starkt på sistone samtidigt som den nu befinner sig vid en större motståndsnivå. Detta leder till ett mer avvaktande läge där fler marknadsaktörer hellre inväntar en signal som man kan agera på. Om CTEK successivt tar sig ovanför 100 SEK så finns det en betydande uppsida. Detta skulle även tala mer för att den långvariga negativa trenden börjar luckras upp tillslut. 

S&P 500 (SPX)
YTD: -10,42 %
Time Frame: Daily

S&P 500, Daily

S&P 500 tillsammans med övriga index i USA har påvisat relativ styrka under den senaste månaden sett till världens övriga börser. S&P 500 bottnade ur runt 3640 och har fram till och med idag stigit lite mer än 15 procent. Under uppgången har tidigare motståndsnivåer tagits ut i ett snabbt tempo, den senaste motståndsnivån som togs ut återfinns kring 4170. Under den föregående veckan såg vi en stark impuls uppåt efter att KPI (Konsumentpriserna) i USA kom in lägre än väntat, ett besked som marknaden med all rätt handlade upp på. Just nu befinner sig det S&P 500 på nivåer som vi senast såg i maj. 

Som jag ser det befinner sig nästa tydliga motståndsnivå strax ovanför 4310 och kring dessa nivåer befinner sig även primärtrenden som har en fortsatt negativ lutning. Frågan som man bör ställa sig idag är om det vi sett på sistone är en kortsiktig rekyl upp eller om det faktiskt är början på en uppgång som kommer hålla i sig. Detta har vi inte riktigt fått bekräftat ännu, det som skulle kunna fungera som en trigger som talar för en eventuellt längre uppgång är om S&P 500 lyckas notera sig ovanför primärtrenden samtidigt som det fallande trendtaket tas ut. 

Om vi istället ser att köpkraften försvinner uppe vid trendtaket (kring 4300) så talar det mesta för en rekyl nedåt. I ett längre perspektiv har det i ett sådant scenario satts en lägre topp. Detta ökar risken för att den senaste bottennivån skall testas av på nytt, det skulle resultera i en rekyl ned som motsvarar 15 procent mätt från 4300.

Evolution (EVO)
YTD: -23,31 %
Time Frame: Daily

Evolution, Daily

Evolution har vi tidigare under sommaren tittat närmare på och därmed konstaterat att aktiekursen befunnit sig i en intressant konsolidering inom en fallande triangel. Den tekniska prisformationen har en negativ underton och brukar ses som en fortsättningsformation som leder till vidare nedgångar. Att det blir utfallet denna gång är såklart inte säkert, dock gäller det att köparna lyckas påvisa styrka för att tydligt bryta norrut i formationen, något vi faktiskt kan se tendenser till i kursdiagrammet, Under de senaste två veckorna kan vi se att aktien har handlats ovanför prisformationens trendtak, någonting som jag ser positivt på. 

Dock har vi inte fått skåda något övertygande utbrott vare sig det handlar om prisrörelser eller volym. Handelsvolymen är blygsam och vad jag kan utläsa så har inte marknaden inte riktigt bestämt sig vart kursen skall röra sig härnäst. Som jag nämnde senast så tror jag på en kraftig rörelse när vi väl får en rörelse, om detta blir upp eller ner är svårt att säga i dagsläget då det går att påpeka både tekniska svagheter och styrkor.

Vi kan se att fibnivån 0,5 har agerat som ett motstånd och det om denna nivå tas inom kort kan det vara startskottet för en kraftigare rörelse på uppsidan. I MACD kan det utläsas positiva signaler, indikatorn noterar värden över nollnivån samtidigt som RSI allt mer övertygande börjat notera sig ovanför 50-nivån. Med andra ord finns det vissa tekniskt positiva aspekter som talar för ett utbrott norrut. Om det å andra sidan visar sig vara ett falskt utbrott så kan fib 0,618 var en viktig nivå att bevaka på nedsidan.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.