Veckans TA – v6 2023-02-06

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på tre aktier som gått väldigt starkt under den senaste tiden. Gemensamt för samtliga aktier i detta avsnitt är att de noterar sig ovanför sin primärtrend, något som bekräftar att de handlas inom ramen för en stigande trend. Först tittar vi på den tekniska biten för Castellum, sedan Sinch och slutligen Boliden.

Castellum (CAST)
YTD: 24,79 %
Time Frame: Daily

Castellum, Daily
Castellum, Daily

Under hösten 2022 noterade Castellums aktiekurs under Coronabotten, men sedan det fjärde kvartalet har Castellum-aktien gått extremt starkt. Från den lägsta noteringen i fjol har aktien avancerat närmare 50 procent, och har därmed tagit ut samtliga glidande medelvärden. Det nya handelsmönstret karaktäriseras av nya högre toppar som följs upp av högre bottnar. Under den föregående veckan fick vi se en ny botten vid 142,8 SEK, vilket var direkt på MA 20 och något under primärtrenden. Dagarna efter tog Castellum fart mot en ny högre topp som sattes på fredagen vid 166,9 SEK.

Fredagens candlestick avslöjar dock att säljarna kom tillbaka vid dessa prisnivåer. Under fredagens handel var den högsta noteringen 166,9 SEK men under eftermiddagen trycktes kursen ned för att stänga svagt vid 157,55, vilket även innebar att stängningen var lägre än öppningskursen. Det är även lite intressant att skissa på en ny trendkanal där kanalens tak utgörs av en linjär linje där de två senaste topparna sammanfaller. Castellum satte den tidigare toppen vid 149 SEK för att sedan falla ned över 14 procent under kort tid. Om ett sådant scenario ska upprepas bör Castellum söka sig ner mot det horisontella stödet vid 142,3 SEK, eller åtminstone ner för att testa av primärtrenden som forsatt påvisar en negativ lutning. Detta skulle innebära en nedgång om cirka 13 procent mätt från 166,9 SEK.

I ett mer negativt scenario kan Castellum söka sig ner hela vägen mot trendkanalens golv, något aktiekursen gjorde senast efter toppen som sattes vid 149 SEK. Risken för en rekyl i Castellum är tydlig givet negativa divergenser i RSI samt MACD. Dock är det värt att notera att volymbalansen är hälsosam vilket gör den senaste uppgången mer trovärdig då det finns ett tydligt underliggande köpintressei aktien. I ett mer positivt scenario kan Castellum möjligtvis orka handla i sidledes framgent, det skulle vara imponerande om det blir så, något som skulle öka chansen för att toppen vid 179,7 skall utmanas inom kort.


Sinch (SINCH)
YTD: 23,33 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Sinch

Sinch, Daily
Sinch, Daily

Sinch har handlats med stora slag i år där uppgångsdagarna tagit ut de nedåtgående dagarna med råge. Hittills för i år är Sinch upp drygt 23 procent och har lyckats visa på relativ styrka gentemot index. I september i fjol sattes den lägsta noteringen för Sinch sedan 2019, denna gång var den lägsta noteringen vid 13,48 SEK. Fredagens stängningskurs blev strax ovanför 47 SEK vilket är drygt 241 procent ovanför bottennoteringen i fjol. Med andra ord har Sinch rekylerat upp ordentligt på kort tid.

Sinch handlas sedan en stund tillbaka tydligt inom ramen för en stigande trend, åtminstone ur ett kortare perspektiv. Nya högre toppar har noterats efter att nya högre bottnar har printats, ett handelsmönster som indikerar att efterfrågan på aktien ökar med tiden. Detta bekräftas av volymbalansen.

Under första halvan av januari handlades Sinch-aktien upp till en prisnivå som senast var i spel under april i fjol, nämligen runt omkring 53-54 SEK. Där uppe tog säljarna över stafettpinnen och kort därefter rekylerade aktiekursen ned som mest drygt 23,5 procent. I måndags förra veckan fick Sinch en säljrekommendation från Morgan Stanley, en nyhet som fick aktiekursen att gapa nedåt mot MA 50 som direkt agerade som stöd. Efter måndagen lyckades Sinch stiga konsekvent hela veckan ut vilket resulterade i en uppgång om över 15 procent på fyra handelsdagar. Uppgången innebär även att gapet som skapades i måndags är tilltäppt. Säljarna kom tillbaka något i fredags då en tydlig wick på fredagens candlestick syns.

Ett tänkbart scenario är att Sinch kommer handlas i sidled där rangen är 48,6 på ovansidan och 42,6 på nedsidan. Handeln i sidled skulle vänta in de långa glidande medelvärdena, något som skulle vara hälsosamt då det ser något stretchat ut i nuläget. Det viktiga nu är att en stängningskurs under 40,5 SEK inte blir av eftersom att det skulle kunna leda till en ny lägre botten ur ett kortsiktigt perspektiv. I övrigt vill jag avsluta med att säga att momentumindikatorerna ser hälsosamma ut, det finns spelutrymme för RSI på ovansidan samtidigt som MACD ser ut att vara på god väg att printa ett positivt medelvärdeskors över nollnivån.

Boliden (BOL)
YTD: 17,12 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Boliden

Boliden, Daily
Boliden, Daily

Under den senaste tiden har Boliden stigit kraftigt efter en större nedgång under det andra kvartalet 2022. Boliden bottnade ur kring 300 SEK och formade därefter en svagt stigande trendkanal som tillslut innebar att Boliden utmanade primärtrenden underifrån. Boldiden brottades under lång tid med primärtrenden, som tydligt agerade som ett dynamiskt motstånd.

Tillslut orkade Boliden etablera sig ovanför MA 200 samtidigt som trendkanalens tak togs ut. Detta ledde till en period där aktiekursen gick starkt för att handlas kring tidigare toppnivåer från april 2022. Denna gång sattes toppen strax under 480 SEK vilket är något lägre än toppen i fjol. Vi får se om Boliden orkar utmana de tidigare topparna fullt ut i närtid. För mig är det ett mindre svaghetstecken att Boliden inte helt orkar nå upp till de tidigare toppnivåerna. Sedan en och en halv vecka tillbaka så har Boliden börjat rekylera ned. Nu blir det intressant att se om MA 20 kan agera stöd samtidigt som det mindre gapet täpps till. Om MA 20 inte håller finns det risk för att 441 SEK skall testas av, alternativt 430.

Sedan bottennoteringen i fjol har volymbalansen befunnit sig i en fint stigande trend. Så länge denna trend håller i sig bör Boliden kunna bryta sig över de tidigare topparna. Dock kan vi se att momentumindikatorerna börjar vika över, detta skvallrar om en svagare förutsättningar ur ett kortsiktigt perspektiv. RSI har tagit sig under 70-nivån samtidigt som MACD har printat ett negativt medelvärdeskors ovanför noll nivån. Om MACD så småningom skapar ett positivt kors ovanför nollnivån samtidigt som RSI kyls av så finns det förutsättningar för en eventuell studs upp. Just nu tror jag man ska vara försiktig med att jaga priset men om Boliden tar sig ned mot något av de horisontella stödområdena så kan det uppstå köpmöjligheter. Den tekniska bilden är överlag positiv, exempelvis ligger samtliga glidande medelvärden i en stark position som indikerar fortsatt kursuppgång tillsammans med en hälsosamt stigande volymbalans.