Veckans TA v25 2022-06-20

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på Bitcoin, valutaparet USD/SEK och avslutningsvis Evolution som befinner sig i en intressant prisformation. Förra veckan bjöd på hög volatilitet och stora nedgångar i kryptovärlden. Väldigt svårt att navigera sig i det rådande klimatet och förhoppningsvis kan vi sätta en botten så småningom. Man ska dock ha i åtanke att negativa trender likväl som positiva trender kan hålla sig vid liv längre än vad många tror.

Bitcoin/USA-dollar (BTC/USD)
YTD:- 52,69 %
Time Frame: Weekly

BTC/USD, Weekly

Bitcoin har upplevt en extremt slagig resa tillsammans med andra kryptovalutor under 2022. Bitcoin är ner cirka 70 procent från toppen som sattes under november 2021 och under den senaste tiden har nedgång tilltagit mer än vad många förmodligen hade räknat med. Jag personligen flaggade för att kryptovalutan skulle testa av 30 000 USD vid ett scenario där det skulle ske ett utbrott söderut från den mindre stigande trendkanalen. Kring denna nivå trodde jag personligen att köparna skulle komma tillbaka tillfälligt för att således skapa någon form av konsolidering i tid. Prisnivån visade sig inte hålla och därmed togs även fib 0,618 ut vilket resulterade i att nedgången accelererade. 

En intressant spaning enligt mitt tycke är att Bitcoin befinner sig precis kring de prisnivåer som den ska enligt huvudskuldran. Om man mäter avståndet mellan huvudskuldrans toppnotering och nacklinjen så får man enligt teorin ut det avståndet som tillgången skall falla från och med att nacklinjen tas ut. Avståndet som genererades i detta fall tar oss till fib 0,786, med andra ord vid den prisnivån som Bitcoin studsade på under helgens handel. Jag har svårt att vara positiv till Bitcoin givet det historiska handelsmönstret, det är inte första gången kryptovalutan upplever en nedgång om 70, 80, 90 procent, något som gör att man inte kan utesluta att Bitcoin skall ner ytterligare från dessa nivåer. Handelsmönstret är heller inte det attraktivaste just nu, ständigt lägre bottnar som följs upp av lägre toppar. Jag skulle personligen vänta in en bottenformation och enligt mig har vi inte sett en sådan än. Avslutningsvis tror jag dock det finns god chans för en kortsiktig rekyl uppåt för att sätta en eventuellt lägre topp.

USA-dollar/Svenska kronan (USD/SEK)
YTD: 12,43 %
Time Frame: Weekly

USD/SEK, Weekly

USD/SEK har hittills i år gått väldigt starkt och befinner sig runt omkring tidigare all time high-nivåer. Under söndagskvällen stod den amerikanska dollarn i 10,23 och befinner sig därmed i en den övre delen av den stigande trendkanalen som bildades efter att valutaparet satte en botten under våren 2021. Senast vi tittade på den amerikanska dollarn så befann den sig även då kring trendkanalens tak, då förutspådde vi att den skulle ner mot trendgolvet, vilket sedan skedde. Jag ser ett liknande scenario framgent, alltså att vi ska ner till trendgolvet återigen. Denna tes baseras främst på att det råder negativa divergenser i RSI över 70-nivån. Dessutom kan vi se att priset har rört sig tillbaka under veckan vilket har resulterat i att en svans på senaste stickan har blivit lång, något som indikerar att köpkraften börjar pysa ut kortsiktigt. Med det sagt tycker jag det mesta talar för att en mindre sättning står framför oss. Dock kan vi se att volymen är stark samtidigt som trend är starkt positiv och kursen befinner sig även över både kort- och långsiktiga glidande medelvärden, något som är hälsosamt. 

Dollarna likt andra valutor påverkas såklart av den penningpolitik som Riksbanken för i landet. En rimlig fundamental förklaring till att den amerikanska dollarna har gått starkare (apprecierat) på sistone är att den amerikanska Riksbanken FED höjde räntan med 75 baspunkter vilket var 25 baspunkter högre än tidigare kommunicerat. När den amerikanska räntan höjdes under den föregående veckan väcker det ett internationellt intresse för att placera och investera i bland annat amerikanska obligationer och ränteprodukter. Eftersom att räntefrågan påverkar valutaparet indirekt så är det av vikt att man sätter sig in i hur penningpolitiken i Sverige kommer att drivas framåt.

Evolution (EVO)
YTD: -30,13
Time Frame: Daily

Evolution, Daily

Evolution befinner sig fortsatt i en negativ trend, dock syns det tydligt att köparna är villiga att fortsätta köpa aktien kring samma prisnivåer under sedan december 2021. Det jag menar med det är att det inte har satts någon lägre botten, istället har ett horisontellt stödområde formats kring 871 SEK. Dock kan vi se att det sätts allt lägre toppar med tiden, något som indikerar att köparna blir svagare kring allt lägre nivåer. Jag tycker rörelsen i aktiekursen är väldigt intressant och vi kan konstaterar att det har bildats en fallande triangel, en prisformation med negativ underton. Om vi blickar tillbaka i kursdiagrammet kan vi se att en kraftig nedgång effektuerades senast när ett utbrott skedde söderut ur en sådan prisformation.

Det känns som att marknaden måste bestämma sig inom kort hur aktiepriset ska ta sig ur denna formation. Om stödzonen tas ut finns det risk för nedgång, först mot 775 och om köparna inte lyckas försvara denna nivå så finns det risk för att 630 sätts i spel. Mätt från Coronabotten till all time high-noteringen kring 1700 SEK så befinner sig aktiekursen strax ovanför fib 0,618. I dagsläget befinner sig aktiekursen under samtliga glidande medelvärden vilket indikerar ett försvagat momentum i aktiekursutvecklingen. För att sammanfatta den rådande tekniska biten så kan jag väl tycka att det finns några varningssignaler som än så länge inte har utvecklats till tydliga säljsignaler. Evolution befinner sig fortsatt ovanför viktiga stödnivåer som fib 0,618 och 871 SEK samtidigt som högre bottnar sätts i RSI och MACD vilket tyder på att det finns en dold underliggande styrka bland köparna.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.