Veckans TA – v17, 2023-04-24

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den tekniska bilden för Apple, SBB och Kinnevik som alla befinner sig i ett intressant läge. 

Apple Inc (AAPL)
YTD: 27,03 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Apple

AAPL, Daily
AAPL, Daily

Apple har sökt sig upp mot ett större motståndsområde i form av ett fallande trendtak som tidigare har dominerats av säljare. Vid de två senaste tillfällena som aktiekursen utmanat nivån har aktiekursen i snabb takt sökt sig ner mot trendkanalens golv, nu återstår det att se hur priset reagerar denna gång.

De två senaste handelsdagarna signalerar att säljarna har börjat hämta styrka, främst genom längre wicks på stickorna. Men enligt mig har inte någon säljsignal genererats utan priset kan mycket väl befinna sig i en mindre rekyl som sedan köps upp för att ta aktiekursen högre upp. Om man tittar på momentumindikatorerna RSI och MACD går det att utläsa tydliga negativa divergenser i dagsgrafen, i RSI syns även den negativa divergensen i veckografen vilket illustrerar försvagningen i momentumet ännu tydligare.

Om priset ska bryta ner så uppstår den riktiga säljsignalen när en lägre botten sätts och följs upp av en lägre topp än den 19 april. Vid det tillfället kommer även den stigande trendlinjen och MA 20 vara bruten. Siktet bör därefter vara inställt mot primärtrenden eller efterfrågezonen som befinner sig vid 149. Å andra sidan, om priset bryter upp så bör toppen från augusti i fjol vid 176 vara nästa målkurs.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB)
YTD: -26,24 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på SBB

SBB, Daily
SBB, Daily

Under den senaste tiden har SBB handlats inom en range som sträcker sig från 12,73 – 14,16. Samtidigt har SBB satt nya lägre toppar vilket indikerar en påtagande styrka bland säljarna. Dock har köparna försvarat rangens golv vid 12,73 vid upprepande tillfällen, det syns extra tydligt vid två tillfällen där priset under dagen har befunnit sig under 12,73 för att sedan stänga dagen ovanför prisnivån. 

Väldigt svårt att veta vilken rörelse vi kommer se härnäst då den kommer bero på hur priset kommer bryta ut ur rangen och triangeln. När vi väl ser ett utbrott tror jag att vi kommer se starka kursreaktioner, med andra ord förväntar jag mig en volatil handel efter att utbrottet ägt rum.

I momentumindikatorerna kan vi utläsa positiva divergenser vilket talar för ett påtagligt underliggande momentum som ännu inte återspeglas i aktiekursen. RSI har tagit sig upp från 30-nivån och MACD har börjat trenda upp mot nollnivån, dock med risk för ett negativt medelvärdeskors under nollnivån då gapet mellan signal- och MACD-linjen börjat minska under den senaste veckan.

I ett bearish-scenario så bryter priset ner för att skapa en ny lägre botten, i ett sådant fall ser jag inte det som orimligt att aktiekursen ska stämma av 10,7 vilket är föregående årets bottennotering. Dock har det historiskt funnits intresse för aktien vid 11,5 enligt VRVP, därmed finns det chans för en motreaktion redan där. I ett bullish-scenario så bryter priset norrut från rangen och triangeln, det skulle i så fall öppna upp för 16,4 alternativt 17 där det finns ett större utbudsområde.

Kinnevik (KINV)
YTD: 11,77 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Kinnevik

KINV, Daily
KINV, Daily

Kinnevik handlas enligt mig inom den range sedan september i fjol, och har egentligen hållit sig inom rangen under hela perioden förutom under en kortare tidsperiod bestående av fem handelsdagar. Detta skedde efter ett utbrott på ovansidan, men den kraftiga rörelsen korrigerades snabbt och det hela slutade med att Kinnevik återbesökte rangens golv efter 32 handelsdagar.

Så länge aktien handlas inom rangen är det en vinnande strategi att långa på svaghet och korta på styrka, det vill säga gå lång när Kinnevik handlas i den nedre delen av rangen och gå kort när Kinnevik befinner sig i den övre delen. Denna strategi har i alla fall fungerat väl sedan september 2022.

Det som gör Kinnevik extra intressant att kika på just nu är att aktiekursen för några veckor sedan bröt sig ovanför samtliga glidande medelvärden, och nu ser det ut som att ett återtest av dem sker. Alla glidande medelvärden har samlat sig inom 255 -256,5. När de befinner sig så koncentrerade brukar det leda till explosiva rörelser. Låt säga att återtestet blir lyckat och Kinnevik lyckas bryta sig ur rangen på ovansidan, då tror jag att en större rörelse uppåt kommer bli ett faktum. Om aktiekursen istället bryter sig under de glidande medelvärdena så är förmodligen siktet inställt mot rangens golv igen.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.