Veckans TA v13 2023-03-27

I det här avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på megatechbolaget Apple Inc, S&P 500 och avslutningsvis Sinch. Det finns ett flertal intressant tekniska faktorer som vi diskuterar djupare i det här avsnittet. Finns det exempelvis ytterligare nedsida i Sinch eller är det dags för en vändning uppåt?

Apple Inc (AAPL)
YTD: 23,35 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på AAPL

Apple Inc, Daily
Apple Inc, Daily

Apples aktiekurs har gått starkt under det första kvartalet för året som nu börjar lida mot sitt slut. Under den föregående veckan satte Apple en ny högsta notering för 2023 strax ovanför 162 USD, efter att ha brutit ovanför ett större motståndsområde. Hittills har aktiekursen lyckats etablera sig ovanför området som sedan utbrottet har börjat agera stöd.

Utbrottet kommer från en omvänd huvudskuldra-formation vilket gör den senaste rörelsen i priset ännu mer intressant. Enligt textboken ska Apple åtminstone testa av den tidigare all time high-nivån vilket ger en uppsida på över 14 procent. En annan positiv teknisk faktor är att MA 50 har brutit igenom MA 200 underifrån, vilket kallas för ett “Golden cross”. När ett sådant kors har printats finns det en chans för att momentumet i form av volym tilltar vilket bullish. Dock är det värt att notera att Apple handlas precis vid Fib 0,618 (mätt från all time high till lägsta nivån tidigt i år). Med andra ord finns det en risk för att aktiekursen vänder ner, och i ett sådant fall kan det senaste utbrottet förklaras falskt i värsta fall.

Momentumindikatorerna visar på styrka genom att notera relativt höga värden. I MACD kan vi se att ett positivt medelvärdeskors har formats ovanför nollnivån vilket är en starkare positiv signal jämfört med om korset formas under nollnivån. RSI noterar sig stabilt ovanför 50-nivån och befinner sig per i fredags strax under 70-nivån, vilket är ett tecken på ett friskt momentum. Det enda negativa som man kan påpeka är att det går att utläsa negativa divergenser i både RSI och MACD vilket brukar vara något man ser i samband med ett ”toppbygge”.

Den generella bilden är dock positiv. Samtliga glidande medelvärden ser hälsosamma ut och givet den senaste price action så bör det finnas utrymme för mer uppsida, åtminstone upp till det fallande trendtaket och därefter mot de tidigare topparna från fjolåret.

S&P 500 (SPX)
YTD: 3,84 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på SPX

S&P 500, Daily
S&P 500, Daily

S&P 500 har sedan några veckor tillbaka brutit söderut från den stigande kilen där indexet handlades inom i närmare hundra handelsdagar. Sedan dess har indexet lyckats sätta en högre bottennivå jämfört med den tidigare men har än så länge inte visat på styrkan som krävs för att sätta en ny högre topp. Volatiliteten har ökat och stora intradagsrörelser har inte var sällsynta, mycket på grund av den rådande bankoron i kombination med en osäkerhet kring Federal Reserves räntebeslut som lämnades under den föregående veckan (höjning med 25 punkter).

Angående den tekniska biten för S&P 500 så finns det mycket positivt att påpeka men därtill även negativa faktorer. Det som är positivt är att indexet fortsatt befinner sig ovanför det fallande trendtaket som sträcker sig tillbaka till januari 2022. Dessutom har indexet lyckats återta primärtrenden efter att ha fallit under nivån för cirka två veckor sedan och noterar sig även ovanför Point of control (prisnivå som representerar högst handelsvolym). Det är ett tecken på att köparna fortfarande är relativt starka kring dessa nivåer och att de inte kapitulerat helt. Den tredje och sista positiva faktorn är faktumet att köparna kommit tillbaka vid högre nivåer jämfört med den tidigare bottennoteringen i december i fjol vilket är en viktig pusselbit för att ett längre bull-run ska vara möjligt.

Svaghetstecken som finns är att köparna inte lyckats bryta norrut från det kortsiktigare trendtaket. Vid flera tillfällen har indexet utmanat prisnivån och vid varje tillfälle än så länge har säljarna stått starka. Dessutom har MA 50 agerat som ett motstånd på ovansidan, senast under den föregående veckan. En ytterligare detalj kring medelvärdena är att primärtrenden fortfarande inte lyckats slå om till en positiv lutning. Det indikerar ett avvaktande momentum vilket även återspeglas i MACD som befinner sig under nollnivån samt i RSI som rört sig ner från höga nivåer.

Hur S&P 500 presterar framåt beror främst på om det kortsiktiga fallande trendtaket tas ut då det bör vara en positiv katalysator som kan resultera i en rörelse på ovansidan. Om istället stödnivån vid 3900 tas ut och därefter även det långsiktiga fallande trendtaket så är det inte orimligt att den tidigare bottennivån vid 3750 skall stämmas av.

Sinch (SINCH)
YTD: -30,22 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Sinch

Sinch, Daily
Sinch, Daily

Sinch har presterat väldigt svagt under den senaste tiden tillsammans med mycket annat på den svenska aktiemarknaden. Vi har sett många stora nedställ under de senaste tre veckorna och frågan är om det är början på ett fall mot nya lägsta nivåer eller om det är en rekyl inom ramen för en stigande trend. 

I Sinchs fall så befann sig aktiekursen inom en stigande trendkanal och genererade sedan ett falskt utbrott på ovansidan i januari. Sedan dess har aktiekursen rekylerat ned kraftigt och det hela slutade med ett utbrott söderut från trendkanalen. I och med den senaste rörelsen har Sinch tagit sig under flera väsentliga stödnivåer men även primärtrenden som nu påvisar en tydligare negativ lutning. I dagsläget noterar sig aktiekursen under samtliga glidande medelvärden vilket är ett svaghetstecken samtidigt som det kan ge tendenser till kortsiktiga studsar (temporärt översålt). Det som oroar ytterligare är att nyckelnivån Fib 0,618 har tagits ut under den föregående veckan, vilket öppnar upp för ytterligare nedställ mot den tidigare bottennivån vid 13,5 SEK.

Helhetsbilden är att säljarna dominerar för tillfället (sjätte mest blankade bolaget i Sverige per förra veckan) och jag ser ingen större anledning till att man skulle gå emot det med den svaga tekniska bilden som syns just nu. Gapet som börjar vid 26,8 SEK täpptes till per i fredags och det finns risk för att det större gapet som sträcker sig från 21 – 23 SEK skall täppas till härnäst. Om köparna mot förmodan skulle komma tillbaka här nere så är det av vikt att 27,88 SEK tas tillbaka, det skulle kunna leda till ett större återtest av den stigande trendenkanalens golv eller av primärtrenden.

RSI befinner sig i det översålda territoriet och visar än så länge inga tendenser på en vändning. Om RSI lyckas ta sig ovanför 30-nivån ser jag det som ett väldigt positivt tecken. Det skulle nämligen kunna leda till en betydligt positivare inställning hos marknadsaktörerna och från dessa översålda nivåer skulle det kunna leda till en snabb rekyl upp. MACD befinner sig vid den lägsta nivån sedan augusti 2022 och konfirmerar den översålda tekniska bilden som RSI och de glidande medelvärdena gör.

Om priset rör sig ännu längre ner anser jag att stödnivåerna vid 23,3 SEK, Fib 0,786 samt 19,63 SEK utgör störst potential för en studs uppåt. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.