Bolag: Ziccum AB
Kortnamn: ZICC
Lista: Spotlight
Antal aktier: 9 606 200 St
Aktiekurs vid analys: 18,90 SEK
Marknadsvärde: 184,4 MSEK
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Vad gör Ziccum?
Ziccum har en patenterad top of the line teknologi för att torka biologiska läkemedel med fokus på vaccin. Teknologin kallas LaminarPace.

Varför är Ziccums teknologi så intressant?
Vaccin innehåller bl.a. just det virus man vill vaccinera emot. Efter injektion triggas immunförsvaret och skapar antikroppar mot viruset, och på så sätt blir patienten immun mot sjukdomen. Problemet med vaccin i vätskeform är att det måste förvaras i kyla för att viruset inte skall gå sönder. Att förvara läkemedel i kyla från tillverkning till injicering kallas ”the cold chain” och är en stor del av kostnaden. Ett bra kostnadsexempel är vaccinationskampanjen mot Ebola 2016 där varje injektion kostade 135 USD och kostnaden för cold chain uppgick till nästan en tredjedel (40-45 USD)! Genom att använda LaminarPace kan man transportera vaccin i pulverform och behöver således ingen kyla, vilket kraftigt minskar kostnaden, samt att man utan problem kan nå mycket svåråtkomliga platser med intakta vaccin vilket idag är ett stort problem.

Konkurrens
Konkurrerande teknologi torkar biologiska läkemedel antingen genom att frystorka i -80 grader eller spraytorka i +80-120 grader. Nackdelen med frystorkad substans är att den fortfarande måste transporteras under kyla (4-8 grader) samt att tekniken är dyr och ineffektiv sett till energiutnyttjande. Nackdelen med spraytorkning är att endast någon procent av den torkade substansen fortfarande är biologiskt aktiv, resterande molekyler har förstörts av värmen. LaminarPace torkar vaccin i rumstemperatur och har således ingen direkt konkurrens på marknaden idag. Med LaminarPace har man dessutom en mycket hög verkningsgrad (en stor del av molekylerna är intakta efter torkning).

Värdering
Erik Penser Bank (EPB) har fått i uppdrag att analysera Ziccum vid ett antal tillfällen och har tittat på potentiella licenser och dess värderingar. Den mest intressanta licensieringen, som Ziccum har börjat närma sig, är vaccin mot Mässling och Röda hund. Här ser vi en bearkurs på 26,6 SEK/aktie samt bullkurs på 140,1 SEK/aktie beroende på diskonteringsränta och royalties.

Källa: https://links.penser.se/f/a/zicc_20200420.pdf

Tidigare har EPB gett följande värderingar.

Vanlig säsongsinfluensa bear +9,5 SEK/aktie och bull +52 SEK/aktie.

Japansk Encefalit bear +2,2 SEK/aktie och bull +9,6 SEK/aktie.

Gula Febern bear +6,5 SEK/aktie och bull +38 SEK/aktie.

Triggers 2020
* Ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner.
* Lämna in minst en ny patentansökan på temperaturstabil formulering av ett vaccin (en inlämnad).
* Uppgradera Laminarpace och anpassa till industriell produktion av vacciner (skall sättas igång efter sommaren).
* Svar på patentansökan från Januari 2019.
* Förhoppningar om fler samarbeten.

Finansiering
Penser Access: ”Ziccum hade vid utgången av Q4’19 en kassa på 2 MSEK, samt har därefter erhållit 13,9 MSEK till följd av optionslösen, vilket innebär att bolaget är finansierade för 2020.”

Sent i juli 2020 tillfördes bolaget 38,8 MSEK i en riktad emission över en natt (!). Rabatten för investerarna var endast 8,1 % och teckningskursen var 17,50 SEK. “Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalisering i syfte att accelerera utvecklingen av temperaturstabila vacciner”, uppger Ziccum. Detta är mycket intressant för aktieägare då kassan ny är säkrad för två år framöver och bolaget har nu finansiella medel att påskynda utvecklingen av LaminarPace och temperaturstabila vaccin.

Patent
* Tekniken LaminarPace är patenterad. – ”Vi har ett starkt skydd för LaminarPace-teknologin som manifesteras av flera godkännanden för patentet som beskriver den grundläggande torkningsmetoden” säger VD Göran Conradson i ett PM 2020-07-10.

* Patentansökan för vaccin av Adenovirus lämnades in 2019-01-10 (PCT-ansökan) och godkännande bör komma 2020. – Att patentera Adenovirus är ett bra strategiskt val då detta används i många vacciner för att sätta igång en kraftigare reaktion från immunförsvaren, bl.a. används Adenovirus i Astra Zenecas vaccin mot Corona som just nu testas.

* Patentansökan för mässlingsvaccin lämnades in 2019-11-20 (PCT-ansökan sent 2020). Bolaget har

* Nyligen (2020-07-10) lämnades patentansökan in avseende termostabila formuleringar av VLP baserade vacciner (Virus Like Particles). – “Vi utökar för närvarande vår IP-portfölj inklusive de olika virustyperna och kompositionerna som finns tillgängliga och används för att utveckla och tillverka vacciner. Genom att lämna in denna patentansökan har vi ytterligare stärkt vår IP-position och lagt grunden för framtida industriella applikationer och samarbeten” säger VD Göran Conradson i samma PM.

”Ziccum även ett uppköpscase”
I Pensers senaste analys av bolaget som kom ut den 20:e April noteras att Ziccum är ett uppköpscase då teknologin är en klart intressant förvärvskandidat. Det kan dock betyda en större uppsida på lång sikt för aktieägare då bolagsvärdet idag är mycket lågt sett till bolagets potential.

https://links.penser.se/f/a/zicc_20200420.pdf

Dialoger med NGOs
Ziccum jobbar hårt med att skapa ett intresse för sin produkt och en del av strategin är att kommunicera med diverse NGOs (non-governmental organizations). Bland dessa som Ziccum redan har en dialog med finner vi extremt stora aktörer så som WHO (World Health Organization), Bill & Melinda Gates foundation (som bekräftat att de tittar på LaminarPace), Unicef och Clinton Health Access Initiative. Ziccum har även skrivit ett avsiktsavtal med PATH, en nonprofit global health organization med över 1600 anställda!

Dialoger angående Coronavaccin?
2019-12-19 anlitades ett universitet i Frankrike (Unité des Virus Émergents) för att stärka bolagets IP-portfölj. Det vi vet idag är att universitet har Ziccums maskin på sitt lab och labbet är godkänt för att arbeta med coronavirus.

Potential utöver injicering
Vidare konstateras i resultaten som ligger till grund för bolagets patentansökan att det pulver som genereras har sådana egenskaper att det potentiellt kan komma att användas för vaccinering via inhalation (inandning).

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se