Bolag: Metacon
Kortnamn: META
Antal aktier: 233 207 302 st
Aktiekurs vid analys: 7.45 SEK
Marknadsvärde: ca 1.737 MSEK
Börslista: Nordic SME (parallellnoterad på Börse Stuttgart)
Skribent: Sebastian Clausin

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Metacon är ett energiteknikbolag med fokus på framställning av vätgas genom reformering av kolväten samt produkter för produktion av el och värme. Bolaget etablerades 2011 och bygger på en patenterad teknik för att kostnadseffektivt reformera kolväten till vätgas. Metacon handlas på NGM och ingick nyligen i lanseringen av ”NGM Reach”, vilket innebär att de parallellnoterades på tyska Börse Stuttgart. Noteringen i Tyskland öppnar upp för nya investerare då vätgas väcker stort intresse i landet och tyskarna satsar stort på vätgas.

 • Vätgas är en hett segment där det globalt satsas mångmiljardbelopp
 • Metacon har kärnteknologi för framställning av vätgas via reformering 
 • Metacon påbörjar nu sin kommersialisering och industrialisering
 • Via förvärvet av 20 % av aktierna i Water2H2 får Metacon direkt tillgång till resurser inom försäljning och marknadsföring av produkter för elektrolys genom det europeiska distributionsavtal som Water2H2 har med PERIC

Metacons kärnverksamheten bygger på reformering av kolväten såsom biogas, naturgas, gasol eller etanol till vätgas. Detta görs via deras patenterade teknologi som har utvecklats och testats i olika applikationer världen över i ca 15 år. Teknologin kan sedan kombineras med bränsleceller för att skapa ett kraftvärmesystem för el- och värmegenerering. 

Bolaget expanderade nyligen sin portfölj med elektrolyprodukter genom ett strategiskt förvärv av aktier i Water2H2, ett bolag som tillhandahåller kompletta lösningar för projektering och leverans av elektrolysörer. Water2H2 är distributör för PERIC, Kinas största tillverkare av elektrolysörer och anläggningar för vätgasframställning. PERIC innehar ca 70% av den kinesiska marknaden och deras utrustning säljs och installeras över hela världen. Water2H2 innehar ett distributionsavtal med PERIC som täcker in hela Europa gällande elektrolysörer och tankstationer.

VD Chris Tornbloms uttalande kring investeringen i av Water2H2 

Jag är mycket glad över detta strategiska steg för Metacon, då vi breddar produktföljen med konkurrenskraftiga elektrolyslösningar och samtidigt över natten får in ett team av erfarna säljare för Metacons produkter inom viktiga geografiska regioner. Större delen av de pengar och resurser som allokeras till vätgasutbyggnaden inom EU och andra regioner är ämnade för produktion av vätgas genom elektrolys och kraftgenerering”

Förvärvet av den 20 % i Water2H2 i kombination med ett partneravtal innebär att Metacon konkurrerar med andra större aktörer kring projekt inom elektrolysörer i hela Europa. Elektrolysörer är dessutom den teknik som EU kommer satsa en betydande del av budgeten på ca 430 miljarder Euro fram till år 2030 i den gröna vätgasomställningen.

 

 • Från 2020 till 2024 kommer EU ge stöd till installationen av elektrolysörer med kapacitet på minst 6 gigawatt och produktion av upp till en miljon ton grön vätgas.
 • Från 2025 till 2030 ska vätgas vara en integrerad del av energisystemet med elektrolysörer på minst 40 gigawatt och produktion av upp till tio miljoner ton grön vätgas inom EU.
 • Från 2030 till 2050 ska teknologin för grön vätgas var helt mogen och appliceras i stor skala på sektorer som är svåra att göra fria från koldioxidutsläpp.
 • Den svenska regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige presenterade 2021-01-21 en omfattande vätgasstrategi som är gynnsam för Metacon

Produktportfölj:

Metacon erbjuder två former av vätgastillverkning.

Reformering: från kolväten tillverkas vätgas

Elektrolys: med elektricitet tillverkas vätgas från vatten

Elektrolysörer – enheter i skalbar design för tillverkning av vätgas från vatten, både alkaliska och PEM elektrolysörer i kapacitet från några kilo vätgas i timmen till flera hundra kilo.

Vätgasgeneratorer för tankstationer – produkter som bygger antingen på elektrolys eller gasreformering. 

H2PS5 – Ett litet och effektivt kraftvärmesystem som genererar värmer och el från gas. Denna enhet kan användas i hemmet och har storleken som en värmepump. Många länder använder gas som värmekälla och med H2PS5:an skulle man effektivare kunna nyttja gasen genom att även täcka sitt elbehov via den inbygga bränslecellen. H2PS5 kan drivas både på biogas, naturgas eller gasol, på så sätt är den gångbar innan och efter en klimatanpassad omställning

Större kraftvärmesystem – Skapar värme och el från gas för att användas för de med stora behov såsom inom industrin.

Industriella reformers – skalbar teknik för tillverkning av vätgas i industriskala lämpad för industrin.

Kraftenheter för elproduktionAPU (Auxiliary power unit) mindre kraftsystem som tillhandahåller el, ”off-grid” via gas. Drivmedlet reformeras till vätgas och driver bränslecellen som generar el. Dessa kan användas inom ett brett område såsom tex telefonbasstationer, byggplatser, hushåll, båtar etc.

De områden Metacon täcker in med sin teknik för framställning av vätgas, el och värme

Projekt
Multitankstationer är ett pågående projekt där bolag såsom Metacon, Energimyndigheten, Gasum AB, Volvo, E.on, Powercell med flera samarbetar. Projektet går ut på att undersöka möjligheten att producera vätgas på plats vid tankstationerna eller centralt genom antingen reformering av gas eller elektrolys.

https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/multitankstationer/

Förutom detta pågår diverse projekt och utvecklingsarbete med andra bolag runt om i EU

Fyra senaste PM 

13/1 2021
Metacon breddar verksamheten genom investering i bolag för försäljning av elektrolysörer 

https://mb.cision.com/Main/17030/3266853/1358757.pdf

14/1 2021
Metacon går in i ny fas och förbereder VD-byte

https://mb.cision.com/Main/17030/3267785/1358987.pdf  

15/1 2021
Handel av Metacon ABs aktier påbörjas på Börse Stuttgart

https://mb.cision.com/Main/17030/3268327/1359544.pdf 

25/1 2021
Helbio får bidrag på €60 000 av grekiska staten

https://mb.cision.com/Main/17030/3273291/1363055.pdf 

Triggers

 • CE-märkning (Europa) för CHP-systemet, H2PS5
 • Leverans till Hynion i Göteborg – första i sitt slag av biogas till vätgasreformering som sker från lokalt producerad biogas
 • Beställningar
 • Leveranser

Marknaden

Marknaden är stor och mycket resurser kommer att investeras på vätgasframställning, primärt på elektrolys men andra former kommer också vara viktiga, såsom reformering av biogas.

Enligt ”Hydrogen Generation Market by Generation, Application, Technology, Storage, and Region – Global Forecast to 2023” beräknas marknadsvärdet för vätgastillverkning vara ca 200 miljarder USD år 2023 och att marknadens efterfrågan på vätgas kan komma att ligga på ca 1500 miljarder USD år 2050.

Hela Europa är en marknad där mycket av fokusen på vätgas kretsar kring elektrolysörer. De flesta större länderna i Europa har utvecklat eller håller på att utveckla vätgasstrategier och där spelar elektrolysörer en viktig roll tillsammans med förnybara energikällor.

Metacons prioriterade marknader för H2PS5 är Tyskland, Japan och Korea. Det är dessa länder som avancerat längst gällande att fasa ut gammal teknik för el- och värmesystem i bostäder. Marknadspotentialen för H2PS5 är stor och har fördelen med att vara ett s.k. ”multifuelsystem” som kan drivas på både naturgas och biogas.

Metacons VD om varför man skall investera i bolaget:
Det finns ett stort, om inte oändligt utbud av gaser som kan användas som råvara i våra produkter. Hela vårt koncept bygger på lokal produktion av vätgas, dvs. använda befintlig infrastruktur i högsta möjliga grad. 

Vätgasmarknaden runt om i världen är nu ett kommersiellt faktum och vi har en unik energieffektiv produktlösning för vätgasframställning att erbjuda den växande marknaden. 

Våra produkter kan bidra till ett miljövänligare samhälle och de är inte speciellt konjunkturkänsliga; oavsett ekonomisk tillväxt så vi kommer det alltid att behövas värme, el och bränsle. Vätgasen kommer att få en viktig roll när Parisavtalets klimatmål skall uppnås.”

Intressebolag

Water2H2 20% (med option på 100% förvärv) – Ett svenskt bolag som projekterar och levererar elektrolysörer med distributionsavtal från PERIC.

Pherousa Green Technologies 10% – ett norsk bolag som utvecklar ett vätgasdrivsystem för fartygsindustrin med bas i ammoniak och vätgas.

Advent Technologies (ca 24.000 aktier) – ett bränslecellsbolag från USA som nu skall noteras på Nasdaq i USA.

Globala avtal/MoU 

Futamura – för vätgasbaserad kraftgenerering i Asien

Truckmaint OÜ – för att utveckla vätgasrelaterad verksamhet i de baltiska staterna

Hynion – utveckling av tankstationer, uthyrning av vätgasreformer 

Vastek Group – distributionsavtal avseende marknaden i Sydkorea

Hydro 2 Power – distributör för H2PS5 i Spanien och Italien

Water2H2/PERIC – distributör för elektrolysörer och tankstationer för Europa

Koncernstruktur

Metacon AB, Sverige

Metacon KK, Japan 

Helbio holding S.A. Grekland 

Ekonomi
Bolaget genomförde en framgångsrik företrädesemission i oktober 2020 som tecknades till 160%. I emissionen tog bolaget in 73 miljoner kr efter kostnader. Detta var en offensiv emission då världen har satt fokus på vätgas som framtidens energibärare. För att kunna ta del av den utveckling tog bolaget in kapital för att accelerera sin affärsplan och strategi.

Ägande
Ca 30% (2020-12-31) av bolaget ägs av insider och storägare som suttit med sedan IPO.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se