Bolag: EyeonID
Kortnamn: EOID
Lista: Nordic SME
Antal aktier: 131 477 353 st
Aktiekurs vid analys: 0,92 SEK
Marknadsvärde: 120,96 MSEK
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

EyeonID har utformat en teknisk plattform vars syfte är att erbjuda proaktiva ID-skyddstjänster till företag och privatpersoner. Idag är ID-stöld ett av världens snabbast växande brott där både företag och privatpersoner riskerar att få sin integritet stulen. EyeonIDs plattform samlar in och utvärderar stora mängder data från alla delar av webben, inklusive deep web och darknet. Datan analyseras kontinuerligt och en varning skickas ut till kunden när plattformen registrerat att information används av oönskade parter. EyeonID riktar sig främst mot försäkringsbolag, banker, bredband- och teleoperatörer. 

Produkten är en molnbaserad tjänst med flera gränssnitt för användning. Tillgängliga API:er gör omfattningen av integration flexibel för partners, men även för integrering för andra typer av applikationer. För B2C tillhandahåller EyeonID en kundportal med flertalet prenumerationsmodeller. Modellerna är baserade på hur många känsliga uppgifter som användaren önskar att skydda, debiteringscykel samt valuta. När en användare registrerat sig för tjänsten så väljer användaren vilka uppgifter som ska skyddas. När uppgifter lagts till av användaren så påbörjar systemet kontinuerlig sökning av dessa uppgifter. Det flödet genomförs av EyeonIDs flera olika moduler varvid mängder av data bearbetas och processas. Om systemet hittar känslig data som tillhör användaren sker en så kallad matchning. När matchningen har identifierats och kategoriserats kontaktas kunden av EyeonID enligt kundens valda sätt. Systemet genererar en varning via exempelvis email och/eller SMS med rekommendationer på hur den specifika läckan bör hanteras av kunden.

EyeonID förvärvade 2017 bolaget Tyrsis som senare fick namnet EyeonTEXT. Bolaget fokuserar på utveckling av och leverans av en unik textanalysmjukvara. Textanalys är en del av NLP (natural language processing) som i sin tur räknas till AI-området parallellt med maskininlärning (deep learning). NLP handlar om interaktioner mellan datorer och mänskligt språk, särskilt hur man programmerar datorer för att bearbeta och analysera stora mängder naturliga språkdata. Resultatet är en dator som kan “förstå” innehållet i dokument, inklusive kontextuella nyanser av språket i dem. Genom maskininlärning har EyeonTEXT ett mycket välutvecklat system som idag hanterar att samla in, analysera, kategorisera och dra slutsatser från stora mängder bakgrundsdata. 

EyeonID har nyligen förvärvat Bolder som är en banbrytande start-up som utvecklat en peer-to-peer plattform med fokus på data privacy, som transformerar olika informationsflöden som personlig data, IoT- och tredjeparts data som därmed ger ägarskap och kontroll av data till individen. Tjänsteportföljen har två huvudsakliga inriktningsområden Healthcare samt Service/Event- och Facilitet management. Bolders teknik har möjlighet att ta itu med flera datakällor och analysera och strukturera sådana data till kommersiella erbjudanden. Plattformen med sin unika IP-struktur innehåller även patentskyddade komponenter inom bl.a. kamerateknik och algoritmer för bildanalys. 

“Över tid ser vi att förvärvet av Bolder stärker och diversifierar också bolagets nuvarande verksamhet. Den bredare verksamheten gör att vi kan rikta våra erbjudanden till marknader med fler kunder, mognadsprofiler, affärsmodeller och geografier samt öka intäkterna för bolaget och generera en snabbare och starkare tillväxt än vad som varit fallet om vi fortsatt med en enskild affär i portföljen” – Patrik Ugander, VD

Idag är världen mer än någonsin tidigare beroende av teknik. Privatpersoner, företag och myndigheter lagrar mycket information på datorer och sänder den över nätverk till andra datorer. Genom att information sprids mellan olika datorer och nätverk sammankopplas allt fler system ihop vilket gör att det idag är omöjligt att verkligen vara säker på om information alltid hamnar i rätta händer. Digitaliseringen har gjort oss sårbara vilket märks eftersom att bedrägeribrotten är ett av de brott som ökar mest globalt. Förutom ID-kapningar är det allt viktigare att belysa säkerhetsbehovet som ökar inom IoT, – Internet Of Things – en utvidgning av internet där syftet är att försöka sammankoppla den verkliga och cybervärlden på ett intelligent sätt. Tanken är att allt fler enheter ska nätverksanslutnas och sammankopplas med andra enheter i syfte att digitalisera och effektivisera vår vardag och våra städer. I takt med att IoT växer både på den privata och offentliga platsen bör således även behovet av skydd mot cyberattacker växa inom IoT-sektorn i framtiden. 

Genom förvärvet av Bolder har Eyeonid breddat sin marknadsposition när det gäller säkerhetslösningar för bland annat Smart Cities. Bolder vänder sig i första hand mot Healthcare, Service/Event and Facility management samt inom Smart city. Bolder har idag kunder med tecknat samverkansavtal (LOI:er), POC (Proof of Concept) avtal, samt övergripande ramavtal i både Sverige och Norge. Bolaget har även genom samarbeten med statliga och myndighetsorganisationer varit delaktiga i utvecklingen av Smart city concept som även delfinansierats med statliga medel.

Bolaget har kantats av oroligheter och aktieägarnas förtroende för bolaget sjönk märkbart under 2018-2019. Bolaget ledde inte under tiden upp till vad som lovats och grovt missade prognoser låg bland annat till grund. Under våren 2019 tillträdde Patrik Ugander som VD och har sedan dess genomfört ett större strategibyte. Bolaget står nu på tre ben (EyeonID – EyeonTEXT – Bolder) vilket gör bolaget mer konkurrenskraftigt samtidigt som nya tillväxtområden har skapats. Det ska bli spännande att se vilken position Eyeonid kommer nå på cybersecurity marknaden, en marknad som idag värderas till flera hundra miljarder dollar årligen. Ugander har ett högt uttalat mål för 2021, det är lång väg kvar och mycket att bevisa, men med bolagets nu tre tjänster bör bolaget kunna stå konkurrenskraftiga på marknaden.

Målet är enligt Ugander att “vara kassaflödespositiva under Q4 för enskild månad kvarstår för 2021. Samt att intäktsmålet för 2021 står fast vid + 20 Miljoner SEK”.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se