Bolag: DICOT AB
Kortnamn: DICOT
Lista: Spotlight
Antal aktier: 38 175 032 St
Aktiekurs vid analys: 1,455 SEK
Marknadsvärde: 61,9 MSEK
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Dicot AB – Libiguin mer effektivt än Viagra?

Studieresultat under sommaren!
Dicot AB blev listad på Spotlight under Juni 2018. Bolagets affärsidé är att utveckla produkten Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en tradesale med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin på världsmarknaden.

Resultat från jämförande djurförsöksstudier har hittills visat att Libiguins kandidatämne DIC2024 har en mer långtgående effekt än Viagra. En första studien med läkemedelskandidaten Libiguin har initierats genom ett forskningssamarbete med kontraktsforskningsbolaget Pelvipharm i Frankrike. Resultaten förväntas under sommaren 2020! 

Varför investera i Dicot?
Jämförelsestudien med det verksamma ämnet i Viagra visar att Libiguin har mer långtgående effekt och enligt den retrospektiva studien i Madagaskar ger Libiguin inga bieffekter, vilket Viagra kan göra. Som konkurrent till Viagra har läkemedlet en enorm potential. Dicot har ett antal samarbeten samt mycket kompetent styrelse. Målet är att signa en samarbetspartner eller att genomföra en tradesale innan klinisk fas vilket kan ge en enorm uppsida för aktieägare. Kassan är med avklarad emission säkrad fram till in på 2021, och med inlösen av TO (Teckningsoptioner) är kassan potentiellt säkrad för hela 2022. Bolaget har inte behövt använda några garanter då emissionen blev övertecknad.

Stor trigger i närtid!
Resultat från studien som genomförs av kontraktsforskningsbolaget Pelvipharm i Frankrike förväntas under sommaren 2020.

Målkurs
2020-05-29 inleder Mangold bevakning av Dicot med ett målkurs om 2,5 SEK (Base Case).

Tidigare studieresultat
2019-08-26 meddelar bolaget mycket positiva resultat från jämförande djurförsöksstudie på effekterna av dess kandidatämne Libiguin® DIC2024 kontra den aktiva substansen i Viagra® (sildenafil). Både DIC2024 och sildenafil gav en påtaglig stimulering av parningsbeteendet hos försöksdjuren, men resultaten visade också på tydliga skillnader i beteendemönstret, vilket visar att verkningsmekanismerna för preparaten skiljer sig markant.

Medan sildenafil främst förkortade tiderna fram till hanarna besteg honan och penetrerade utan att signifikant öka aktiviteterna i övrigt, så ökade DIC2024 markant antalet bestigningar och penetrationer samtidigt som den också förkortade tiderna fram till hanarna besteg honan och penetrerade. Försöken reproducerade också väl tidigare kända resultat att DIC2024, till skillnad från sildenafil, har en långvarig effekt: Efter en initial behandling under tre dagar kvarstår effekten av DIC2024 i mellan 7-14 dagar efter behandlingen. 

2020-04-16 meddelar Dicot att Bolaget initierar en retrospektiv studie rörande den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel mot sexuella dysfunktioner på Madagaskar. Studien genomförs genom intervjuer av användare av lokala naturmedel, intervjuer av läkare och hälsovårdsarbetare som kommer i kontakt med användare av naturmedel inom regionen, samt med så kallade ”healers” vilka lokalt tillhandahåller växter för behandlingar av sjukdomstillstånd. 2020-05-28 meddelar man resultat från studien i Madagaskar. En stor majoritet av de intervjuade var mycket nöjda med effekten av drycken och inga av de framkomna resultaten indikerar att Libiguin® skulle några ge allvarliga biverkningar. En del av de intervjuade har regelbundet använt drycken under många år med positiva resultat utan att ha märkt några negativa effekter. En stor del av männen tar drycken upp till 7 dagar i rad och därefter gör de ett uppehåll innan en ny kur intas. Detta är i likhet med den hypotes som Dicot tidigare har antagit med användandet av Libiguin® som ett långvarigt verkande medel.

Målsättningar
2018-08-23 meddelar bolaget om målsättningen att ingå någon typ av allians eller en försäljning till ett etablerat läkemedelsbolag innan läkemedelskandidaten går in i kliniska studier

2020-03-04 meddelade Dicot att den första studien med läkemedelskandidaten libiguin har initierats genom ett forskningssamarbete med kontraktsforskningsbolaget Pelvipharm i Frankrike. Resultaten förväntas under sommaren 2020. 

”Vår övergripande målsättning är att nå kliniska fas 1-studier i mitten eller slutet av 2021”, säger Göran Beijer.

Kvalitetsstämpel – SME
2019-04-24 ges Dicot finansiering med drygt 0,5 MSEK. Finansieringen sker inom ramen för EU:s program SME Instrumentet fas 1 som stöder utveckling av innovativa små och medelstora företag med hög potential.                     

”Det är glädjande att Dicot är ett av bolagen som valts ut och därmed bedöms tillhöra Europas ledande innovativa bolag. Att få finansiering via EU:s SME Instrumentet fas 1 är en värdefull kvalitetsstämpel för bolaget som ger oss möjlighet att knyta nya viktiga internationella kontakter och tillför extra resurser i vår affärsutveckling”, säger Göran Beijer, vd Dicot.

Konkurrenter
Den aktiva substansen i Viagra (sildenafil) har idag i stort sett hela marknaden. Läkemedlet fick godkänt av FDA i mars 1998 och har sedan dess varit en guldgruva för Pfizer. År 2016 såldes Viagra världen över för 1,6 miljarder USD.

Finansiering/Kassa
2019-07-23 genomför Dicot sin första av två företrädesemissioner om cirka 20,3 MSEK och informerar om upphandlad brygglånefinansiering. Företrädesemissionen tecknades till totalt 244 procent!

2020-03-04 meddelas att bolaget hade likvida medel på 12,2 MSEK vid årsskiftet. Utestående teckningsoptioner kan tillföra mellan 20,3 till 40,5 MSEK vid fullt utnyttjande under hösten 2020. Kassaflödet från den löpande verksamheten var minus 7,6 MSEK i fjärde kvartalet.

2020-04-24 genomför Dicot sin andra av två företrädesemissioner partiellt garanterad företrädesemission om cirka 21,8 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till totalt 326 procent!

Ny styrelseledamot
2020-06-10 beslutade Dicot att välja in Claes Post som ny styrelseledamot i Dicots styrelse.

Claes Post är styrelseledamot i fem life science-företag och har publicerat mer än 140 artiklar i kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter, samt varit mentor och handledare för läkarstudenter och doktorander. Han har en lång bakgrund inom läkemedelsbranschen, bland annat som VD för flera nystartade företag inom läkemedelsbranschen, varit engagerad i universitetsbaserad tekniköverföring, samt Investment Manager på Almi Invest AB. Under 1994–1997 var han Senior Vice President inom preklinisk och klinisk CNS läkemedelsforskning och utveckling, samt Vice President preklinisk och klinisk FoU inom CNS vid Pharmacia i Milano, Italien. Dessförinnan var han Vice President inom preklinik på Astra Pain Control och Astra Draco under 1981–1994.  Han är docent i neurofarmakologi och anestesiologi vid Uppsala universitet och har varit adjungerad professor i neurofarmakologi vid flera svenska universitet, fram till nyligen vid Linköpings universitet.

Samarbetsavtal
Dicot har redan sedan maj 2017 samarbetat med Anthem för vidareutveckling av de kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin™. 2018-07-11 tecknade man ett utvudgat avtal. Det nya utvidgade avtalet omfattar nu både de toxicitetstester som krävs för att erhålla myndighetsgodkännande av kliniska prövningar av Libiguin™, samt vidare optimering av de kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin™.

2019-01-28 tecknar Dicot ett nytt samarbetsavtal med RISE i Södertälje. Avtalet innebär att RISE kommer bidra i olika steg inom utvecklingen av LibigiunTM som en aktiv substans för behandling av sexuella dysfunktioner. Avtalet är egentligen en fortsättning på det samarbete Dicot och RISE drivit sedan våren 2018.

2019-03-01 tecknar Dicot ett samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB, i Danderyd. SDS kommer att bistå Dicot med projektledning under utvecklingen av Libiguin till ett läkemedel.

2019-05-13 tecknar Dicot ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin.

2019-05-27 tecknar Dicot avtal med Dr. Solofoniana Razafimahefa vid Institute Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar, rörande forskningssamarbete för att bättre förstå verkningsmekanismen för Dicots läkemedelskandidat LibiguinTM. Dr. Razafimahefa har tidigare samarbetat med Dicots grundare och forskningsansvarige, professor Jarl Wikberg, kring medicinalväxter på Madagaskar.

2019-11-06 meddelar Dicot att man ingått ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbetet är att identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin. Pelvipharm är specialiserat på sexuella dysfunktioner hos kvinnor och män.

Patent
Dicot har två patentfamiljer för libiguinerna där den ena omfattar naturliga och syntetiska libiguiner, libiguinernas naturliga källor från växter, användning av libiguiner för behandling av sexuella dysfunktioner, samt beredningar för libiguinernas administration till patienter. Den andra omfattar processer för semisyntetisk framställning av libiguiner. Dicots patentstrategi är global och täcker de marknader som bedöms som kliniskt och kommersiellt relevanta för produktpipelinen.

Biostock Länkar
https://www.biostock.se/2020/07/dicot-forbereder-nasta-steg-efter-overtecknad-emission/

https://www.biostock.se/2020/06/biostock-studio-dicots-vd-om-den-pagaende-emissionen/

https://www.biostock.se/2020/06/dicot-adresserar-utbredd-manlig-sexuell-dysfunktion/

https://www.biostock.se/2020/06/emission-ska-ta-dicot-till-klinik/

https://www.biostock.se/2020/03/dicot-har-inlett-preklinisk-studie-med-libiguin/

https://www.biostock.se/2019/12/dicot-forbereder-for-klinisk-utveckling/

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se