Vattenfall har beslutat att påbörja ett projekt för att producera vätgas utan fossila bränslen vid Ringhals kärnkraftverk. Detta ökar flexibiliteten i användningen av elnätet och elproduktionen när Vattenfall planerar för ny elproduktion från både kärnkraft och vindkraft i närheten.

Vattenfall har tilldelats en anslutningspunkt för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd, och en preliminär bedömning, en indikation, av möjligheten att ansluta ny kärnkraftsproduktion på Väröhalvön. Genom det nya projektet tar Vattenfall fram en helhetslösning för både kärnkraft och vindkraft.

Det nya meddelandet från Svenska kraftnät ger Vattenfall möjligheter att maximera utvecklingen av både kärnkraft och vindkraft genom den flexibilitet som vätgasen kan erbjuda. Det finns en stor efterfrågan på vätgas från kunder på västkusten, som Preem och St1, med vilka Vattenfall tidigare samarbetar för att undersöka möjligheten att producera fossilfria elektrobränslen för användning inom flyg- och vägtransporter.

– Detta är mycket positivt för Vattenfall, våra kunder och partners. Vi ser stora möjligheter att minska utsläppen på svenska västkusten genom direkt och indirekt elektrifiering med vätgas utan fossila bränslen, särskilt för raffinaderi- och petrokemiindustrin. Det finns goda förutsättningar att bygga elektrolysörer vid Ringhals och skapa en mycket flexibel produktionsanläggning för både fossilfri el och vätgas, säger Andreas Regnell, strategichef vid Vattenfall.

– Det är bra att Svenska kraftnät har gjort en övergripande bedömning av Vattenfalls ansökningar om kapacitet för anslutning av både ny kärnkraft och vindkraft. Nu kan vi fortsätta förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals, som skulle kunna producera både fossilfri el och vätgas, säger Desirée Comstedt, ansvarig för affärsutveckling för kärnkraft inom Vattenfall.

– Svenska kraftnäts besked är mycket välkommet. Nu tar vi nästa steg i planeringen av den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och hur vi bäst kan utnyttja den betydande tillströmningen av fossilfri elproduktion som både ny vindkraft och kärnkraft kan erbjuda, säger Johan Weimenhög, projektchef för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd.

Projektet för nya elektrolysörer för produktion av vätgas utan fossila bränslen är ett samarbete mellan Vattenfalls affärsområden Generation och Wind.