Skatteverket har för första gången satt fokus på intäkter från försäljning av tv-kanaler som stulits från de stora tv-bolagen. Resultaten av deras insatser är alarmerande och kastar ljus på det omfattande problemet med illegal IPTV i Sverige.

Illegal IPTV: En lönsam verksamhet

Illegal försäljning av IPTV-kanaler har blivit en lukrativ verksamhet som drar in enorma summor pengar årligen. Med en årsavgift på cirka 1 500 kronor kan privatpersoner köpa tillgång till stulna kanaler från flera stora tv-bolag. Jämfört med de astronomiska priserna på den reguljära marknaden framstår detta som ett lockande erbjudande.

Denna kriminella verksamhet har liknande drag som ett pyramidspel. Toppen domineras av ett begränsat antal världsomspännande kriminella nätverk. I mellanskiktet finner vi tekniskt kunniga individer som ansvarar för att stjäla och distribuera kanalerna. Längst ner på pyramiden återfinns privatpersoner som fungerar som återförsäljare av de illegala kanalpaketen.

Skatteverkets insatser

Skatteverket har genomfört omfattande kontroller av svenska återförsäljare av illegal IPTV. Det är i första hand dessa återförsäljare som granskats noggrant. Många av dem agerar utan formellt registrerade företag och deklarerar inte sina inkomster, som oftast är provisionsbaserade.

Marcus Pettersson, kontrollsamordnare på Skatteverket, kommenterar situationen: “I våra utredningar har vi träffat på vanliga svenska män som sitter på spanska solkusten eller i Thailand och drygar ut pensionen genom att sälja illegala tv-kanaler. Men vanligast är att de säljer från Sverige.”

Stora belopp på spel

Skatteverkets kontroller har rört sig om betydande summor pengar. En genomsnittlig återförsäljare tjänar mellan en halv och en miljon kronor årligen genom illegal IPTV. Vad som däremot inte ingår i dessa kontroller är den immateriella stölden av tv-kanalerna, vilket innebär att de tv-bolag som äger innehållet går miste om betydande intäkter.

Enligt branschorganisationen European Union Intellectual Property Office har illegal IPTV varit på en stadig uppgång. Rapporten från november 2019 uppskattade att 13,7 miljoner människor inom EU köper illegala kanaler och att omsättningen överstiger 10 miljarder kronor. Sverige sticker ut som det land där den högsta andelen medborgare köper illegal tv, uppskattningsvis cirka 600 000 personer. År 2018 omsatte den svenska delen av denna marknad över 550 000 000 kronor.

Användning av kryptovalutor för att undvika upptäckt

En oroande aspekt av illegal IPTV är hur köpare och säljare använder kryptovalutor som bitcoin för att minska spårbarheten. Många betalar enkelt via Swish till en kryptoväxlare, som sedan skickar bitcoin till den adress som säljaren valt. Detta komplexa system gör det betydligt svårare för myndigheter att följa pengaflödena och identifiera de inblandade parterna.

Globala kriminella nätverk drar fördelar

I slutändan hamnar större delen av vinsterna från illegal IPTV i händerna på globala kriminella nätverk. Dessa nätverk är ofta involverade i en rad andra olagliga verksamheter, inklusive narkotikahandel, smuggling och prostitution.

Hittills har Skatteverket avslutat 80 utredningar, medan ett 20-tal fortfarande är pågående. Myndigheten har utvecklat väl fungerande metoder för att spåra kryptovalutatransaktioner, vilket möjliggör för dem att identifiera både köpare och återförsäljare. Många av dessa utredningar har resulterat, eller kommer att resultera, i brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten.

Illegal IPTV är en allvarlig ekonomisk brottslighet som påverkar tv-bolag och samhället som helhet. Genom att fortsätta att bekämpa denna brottslighet kan myndigheterna arbeta för att minska dess omfattning och skydda rättigheterna för tv-producenter och rättmätiga abonnenter. Det är också viktigt att medvetandegöra allmänheten om de konsekvenser som följer med att delta i illegal IPTV, både ur ett rättsligt och etiskt perspektiv.