Ungefär hälften av svenskarna är missnöjda med hur regeringen har skött elstödet, och det största missnöjet finns i elområde 2, där över hälften är missnöjda. Trots det är de flesta svenskarna nöjda med den ersättning de har fått.

I stort sett alla privatpersoner har nu fått sitt elstöd utbetalt, och nyligen öppnades möjligheten för svenska företag att ansöka om stöd. Men svenskarna är inte nöjda med hur regeringen har hanterat elstödet. En ny undersökning från elhandelsbolaget Nordic Green Energy visar att hela 43 procent av respondenterna är missnöjda.

– Vi har fått många samtal från oroliga företagare och privatpersoner som har haft frågor om elstödet. Dessutom är många redan oroade inför kommande vinter och varken privatpersoner eller företag kan förvänta sig mer elstöd i framtiden, säger Björn Visell, affärsområdeschef för företag och offentlig sektor på Nordic Green Energy.

– För att hjälpa våra kunder att minska sina elkostnader har vi gett råd om olika sätt att minska förbrukningen. Vårt bästa råd är att aktivt välja elleverantör och undvika s.k. anvisade avtal.

Även om det finns missnöje med hur elstödet har hanterats visar samma undersökning att de flesta svenskarna är nöjda med den ersättning de har fått. Hela 53 procent svarar att de är nöjda. Endast i elområde 2 är majoriteten missnöjd.

Hur nöjd är du med hur regeringen hanterat elstödet?
Sverige Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Väldigt nöjd 7% 7% 7% 8% 6%
Ganska nöjd 33% 23% 33% 35% 33%
Inte så nöjd 21% 13% 22% 23% 25%
Inte alls nöjd 22% 28% 30% 22% 21%
Har inte fått elstöd 8% 23% 5% 5% 8%
Ingen uppfattning 9% 6% 3% 7% 6%

 

 

 

 

 

 

Hur nöjd är du med den ersättning du fått i elstöd?
Sverige Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Väldigt nöjd 13% 11% 10% 17% 9%
Ganska nöjd 40% 24% 27% 48% 46%
Inte så nöjd 17% 9% 28% 15% 20%
Inte alls nöjd 8% 13% 14% 6% 7%
Har inte fått elstöd 15% 38% 16% 8% 12%
Ingen uppfattning 8% 4% 6% 6% 5%