Ett turbulent år på bostadsmarknaden

Efter ett turbulent år där bostadspriserna sjunkit och försäljningstiderna ökat, står nu många svenska hushåll inför valet att lägga ut sin bostad till försäljning. Enligt en ny Demoskop-undersökning utförd av hypoteksbolaget Borgo överväger var fjärde bostadsägare, eller omkring 730 000 svenska hushåll, att sälja sin bostad. Av dessa räknar 25 procent med att behöva göra detta till ett lägre pris än vad de ursprungligen betalat, vilket indikerar att de är beredda att gå med förlust.

Ränteläget och dess effekter

Det senaste årets räntehöjningar har satt press på många familjers ekonomi. Med blicken fast riktad mot Riksbankens kommande räntebeslut den 8 maj, hoppas många hushåll på en sänkning av styrräntan för att lätta på den ekonomiska bördan. Den nuvarande ekonomiska stressen som svenskar upplever är hög, där 30 procent av de som överväger att sälja gör det på grund av de höjda boendekostnaderna. Ännu mer akut är situationen för de 11 procent, motsvarande drygt 80 000 hushåll, som inte har råd att bo kvar i sina nuvarande hem.

Framtidstro trots nuvarande utmaningar

Trots de nuvarande utmaningarna visar undersökningen att optimismen inte är helt utdöd. Hälften av de tillfrågade tror på en positiv utveckling för bostadspriserna under det kommande året, och en lika stor andel har en positiv syn på sin egen ekonomiska framtid under de kommande tre till fem åren. Denna framtidstro kan vara avgörande för hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas framöver.

Det finns viss optimism i luften, och vi ser att det har börjat bli mer aktivitet på marknaden. Jag tror att de flesta har en känsla av att vi har det värsta bakom oss när det gäller räntehöjningar och att vi nu närmar oss en period av sänkningar. Den typen av optimism borde vara positiv för utvecklingen av bostadsmarknaden och bidrar till att köpare och säljare kan mötas”, säger Adam Lewenhaupt, medgrundare av Borgo.

Sammanfattning

Bostadsmarknaden i Sverige har definitivt sett bättre dagar, och många hushåll kämpar för att balansera sina ekonomier mot en bakgrund av stigande räntor och osäkra framtidsutsikter. Medan en del ser försäljning som en nödvändig utväg ur en ekonomisk knipa, finns det en stark underström av hopp om att marknaden ska stabilisera sig och kanske till och med växa sig starkare. De kommande månaderna blir avgörande för tusentals svenska familjer som står inför stora beslut.