Vad ska svenska företag göra när prenumerationsintäkterna sinar?

Stripe lanserade nyligen en ny guide som hjälper abonnemangsföretag att bättre förstå och motverka både frivilligt och ofrivilligt kundbortfall. Därtill presenterar företaget nya funktioner för hantera, automatisera och analysera betalningar samt ett nytt gränssnitt för revenue recovery.

Kundavhopp, även kallad churn, är ett mycket större problem än de flesta inser. Stripes undersökningar visar att 25 % av kundbortfallet är ofrivilligt och att ett återtecknat månadsabonnemang förlänger abonnemanget upp till 7 månader. Studien visar också att kostnader för att skaffa nya kunder har ökat med hela 60 % under de senaste fem åren. Ökningen gör att det blir upp till 7 gånger mer kostnadseffektivt att behålla befintliga kunder än att värva nya kunder.

– Det är uppenbart att det är både mer effektivt och ekonomiskt fördelaktigt att fokusera på att behålla våra nuvarande kunder istället för att ständigt jaga nya. Med vår nya guide och de förbättrade funktionerna hoppas vi ge prenumerationssföretag de verktyg de behöver för att undvika churn och säkerställa långsiktiga relationer, säger Margreet Brenkman, chef för Norra Europa på betalningsföretaget Stripe.

Fler än 200 000 företag använder Stripe Billing till att hantera prenumerationer gobalt och Stripe förbättrar kontinuerligt sin produktsvit för att bättre hjälpa kunderna att hantera kundbortfall. Bland några av företagen som använder Stripe Billing finns Slack, OpenAI, Notion och The Atlantic.