Ränta-på-ränta-effekten, eller compounded interest som det kallas på engelska, innebär att ditt sparande växer allt snabbare ju längre du sparar. Det här sker genom att du får ränta inte bara på det ursprungliga beloppet du satt in, utan också på den ränta som du redan har tjänat.

Ränta på ränta – räkneexempel

För att förstå detta kan vi ta ett exempel där du har 100 000 kr i en fond eller på ett sparkonto med en ränta på 5%. Efter ett år har ditt sparande växt till 105 000 kr. Efter ytterligare ett år med samma ränta kommer ditt sparande att ha växt till 110 250 kr, eftersom du nu får ränta på både det ursprungliga beloppet och den ränta som du redan har tjänat. Efter tio års sparande med samma ränta kommer ditt sparande att ha växt till 162 889 kr.

Välj rätt sparform

Det är viktigt att notera att ju högre ränta du får, desto snabbare kommer ditt sparande att växa. Därför är det viktigt att välja en sparform som ger så mycket ränta som möjligt och att sätta in så mycket pengar som möjligt i det sparandet. Det är också viktigt att tänka på att om du inte får någon ränta på ditt sparande, så kommer det faktiskt att krympa på grund av inflationen. Så för att utnyttja ränta-på-ränta-effekten till fullo, är det viktigt att välja en sparform som ger ränta och att sätta in så mycket pengar som möjligt i det sparandet.

Ränta på ränta med månadssparande – boosta modellen

Ovan nämnda kalkyler avser en modell där man sätter in ett fast belopp som får arbeta. Vill man boosta sparandet så kan man också lägga till ett fast månadssparande. Effekterna av en modell där man nyttjar effekterna av ränta på ränta kombinerat med konstant löpande sparande på lång sikt, är stora. För att exemplifiera bjuder Finanstid på en ränta på ränta kalkylator i excel att ladda hem gratis. Där kan man laborera med olika startbelopp, tidshorisont och månatligt sparande.

Vill du lära dig med om CAGR? Läs mer här!

Ränta-på-ränta-kalkylator

Ränta-på-ränta-kalkylator

Startbelopp (SEK):
Månadssparande (SEK):
Årlig ränta (%):
Antal år:

Framtida värde: SEKRänta på ränta kalkylator i Excel för nedladdning FT