Under det gångna året har Sverige sett en fortsatt minskning i uttaget av vab-dagar (vård av barn), med en märkbar nedgång i mäns deltagande. Enligt Försäkringskassans senaste statistik upplevde 2023 en nedgång på nästan 7 % i antalet vab-dagar jämfört med året innan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Jämställdhet i Vab-uttaget

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, pekar på en oroande trend: “Sedan 2009 har vi sett en positiv utveckling mot ett mer jämställt användande av vab. Men under de senaste två åren har utvecklingen vänt, med en minskning i mäns andel av vab-dagarna för andra året i rad.” Denna nedgång på 0,6 procentenheter tyder på att jämställdheten i hemmet kanske inte utvecklas i önskad riktning.

Statistiska nedgångar

I siffror innebar detta att antalet vab-dagar minskade från nästan 8,6 miljoner dagar under 2022 till knappt 8 miljoner dagar under 2023. Det totala utbetalade beloppet för vab sjönk också, från drygt 8,7 miljarder kronor till 8,6 miljarder kronor, en minskning med 1,8 procent.

Kvinnors ökade andel

Intressant nog ökade kvinnors andel av vab-dagarna under 2023. Kvinnor stod för 61,4 procent av alla vab-dagar, jämfört med 60,9 procent året innan. Denna skillnad kan spegla en fortsatt ojämställdhet i hur föräldrar delar på ansvaret för sjuka barn.

Vab-mönstren ändras

Charlotte Limé, analytiker på Försäkringskassan, konstaterar att vab-uttaget under 2023 startade starkt men avslutades på en lugnare ton. “Vi såg inte den sedvanliga ökningen i vabbandet vid skolstarten på hösten, som varit ett mönster de senaste åren. Istället var det mer likt situationen före pandemin,” förklarar Limé.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar 2023 års statistik en nedgång i antalet vab-dagar och en oroande trend i mäns minskade deltagande. Denna utveckling kan ha betydande konsekvenser för familjers dynamik och jämställdheten i hemmet. Med en förändring i vab-mönstren kan vi också börja se ett nytt normalläge efter pandemin.

Fakta om vab

  • Tillfällig föräldrapenning för vård av barn – eller ersättning för vab – kan betalas ut till den som avstår arbete för att vårda sjukt barn.
  • De första sju dagarna vabbar man utan krav på sjukintyg. Dag 8 skall ett sjukintyg skickas in till Försäkringskassan.
  • Om barnets ordinarie vårdare är sjuk kan en annan person vabba för barnen – till exempel en bekant eller en släkting. Kravet för att få ersättning för vab är att man avstår arbete för att vårda ett sjukt barn.