När det gäller att investera i aktier på börsen idag finns det många strategier att välja mellan. En av de mest populära och beprövade metoderna är att investera i utdelningsaktier. Utdelningsaktier ger en årlig utdelning till aktieägaren och kan vara en stabil och pålitlig källa till passiv inkomst. I denna artikel kommer vi att titta på vad utdelningsaktier är och hur du kan använda dem för att bygga en lönsam och hållbar portfölj.

Vad är en utdelningsaktie?

En utdelningsaktie är en aktie som ger utdelning till sina aktieägare i form av kontanter, aktier eller andra värdepapper. Vanligtvis betalar företag utdelning till sina aktieägare när de har en överskottslikviditet och inte har någon mer användning för det i verksamheten. Utdelningsaktier är vanligtvis förekommande inom företag som har låg till måttlig tillväxt, eftersom de genererar tillräckligt med inkomster för att betala utdelningar till sina aktieägare.

En fördel med att investera i utdelningsaktier är att de ofta är mindre volatila än andra aktier på grund av deras stabila inkomstström från utdelningarna. Det betyder också att du kan använda dem som en grundläggande del i din portfölj för att skapa en balans mellan risk och avkastning.

Strategier för att investera i utdelningsaktier

Det finns olika strategier för att investera i utdelningsaktier, och den bästa strategin beror på dina mål och din risktolerans. Här är några av de mest populära strategierna för att investera i utdelningsaktier.

 1. Investeringsportfölj med hög avkastning

En strategi för att investera i utdelningsaktier är att bygga en portfölj med hög avkastning. Detta innebär att välja aktier som har en hög utdelningsavkastning, det vill säga hög utdelning i förhållande till aktiens pris. En hög utdelningsavkastning kan indikera att aktien är undervärderad och att investerare inte har uppskattat dess tillväxtpotential.

För att välja aktier med hög utdelningsavkastning kan du använda screenerverktyg som Yahoo Finance, Tradingview eller Morningstar. När du har identifierat aktierna kan du skapa en portfölj med 10 till 15 aktier för att minska risken. Det är också viktigt att undersöka företagens finansiella styrka och deras förmåga att bibehålla utdelningarna över tid.

Låt oss titta på ett exempel för att illustrera hur denna strategi kan fungera. Antag att du har 100 000 kronor att investera och vill bygga en portfölj med hög avkastning med utdelningsaktier. Du hittar fem aktier med hög utdelningsavkastning och beslutar dig för att investera 20 000 kronor i varje aktie. Här är en sammanfattning av dina investeringar:

 • Aktie A: Utdelningsavkastning på 5%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 1 000 kr.
 • Aktie B: Utdelningsavkastning på 4,5%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 900 kr.
 • Aktie C: Utdelningsavkastning på 4%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 800 kr.
 • Aktie D: Utdelningsavkastning på 3,5%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 700 kr.
 • Aktie E: Utdelningsavkastning på 3%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 600 kr.

Totalt sett ger dina investeringar en årlig utdelning på 4 000 kr. Om du behåller dina investeringar i fem år och utdelningarna förblir oförändrade, kommer du att ha fått totalt 20 000 kr i utdelning. Men det är viktigt att komma ihåg att utdelningar inte är garanterade och att företag kan ändra sina utdelningar när som helst.

 1. Dividend Growth Investing (DGI)

En annan strategi för att investera i utdelningsaktier är DGI, där du investerar i företag som har en historia av att öka sina utdelningar över tid. DGI-strategin är inriktad på att skapa en portfölj av företag med stabila inkomstströmmar och en förmåga att öka utdelningarna på lång sikt. Denna strategi är populär bland investerare som söker både passiv inkomst och kapitaltillväxt.

För att välja aktier för DGI-strategin kan du använda screenerverktyg för att hitta företag som har ökat sina utdelningar i minst 10 år i rad. Du kan också undersöka företagens finansiella styrka och tillväxtpotential för att se till att de kan fortsätta att öka utdelningarna.

Låt oss titta på ett exempel för att illustrera hur DGI-strategin kan fungera. Antag att du har 100 000 kronor att investera och vill bygga en portfölj med företag som har ökat sina utdelningar i minst 10 år i rad. Du hittar fem aktier som uppfyller dina kriterier och beslutar dig för att investera 20 000 kronor i varje aktie. Här är en sammanfattning av dina investeringar:

 • Aktie F: Har ökat utdelningarna i 15 år i rad, utdelningsavkastning på 2%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 400 kr.
 • Aktie G: Har ökat utdelningarna i 10 år i rad, utdelningsavkastning på 3%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 600 kr.
 • Aktie H: Har ökat utdelningarna i 12 år i rad, utdelningsavkastning på 3,5%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 700 kr.
 • Aktie I: Har ökat utdelningarna i 11 år i rad, utdelningsavkastning på 4%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 800 kr.
 • Aktie J: Har ökat utdelningarna i 13 år i rad, utdelningsavkastning på 4,5%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 900 kr.

Totalt sett ger dina investeringar en årlig utdelning på 3 400 kr. Om du behåller dina investeringar i fem år och utdelningarna fortsätter att öka med samma takt, kommer du att ha fått totalt 17 000 kr i utdelning. Dessutom kan du förvänta dig en värdestegring på dina investeringar när företagen fortsätter att öka sina utdelningar och stärka sin finansiella ställning.

 1. Utdelningsaristokrater

En annan populär strategi för att investera i utdelningsaktier är att fokusera på utdelningsaristokrater. Dessa företag är kända för att ha höjt sina utdelningar under minst 25 år i rad. Utdelningsaristokrater är ofta välkända och respekterade företag med en stark finansiell ställning och goda tillväxtutsikter.

För att investera i utdelningsaristokrater kan du använda screenerverktyg för att hitta företag som uppfyller dina kriterier. Du kan också undersöka företagens finansiella styrka och tillväxtpotential för att se till att de kan fortsätta att höja utdelningarna på lång sikt.

Låt oss titta på ett exempel för att illustrera hur du kan investera i utdelningsaristokrater. Antag att du har 100 000 kronor att investera och vill bygga en portfölj med utdelningsaristokrater. Du hittar fem aktier som har höjt sina utdelningar i minst 25 år i rad och beslutar dig för att investera 20 000 kronor i varje aktie. Här är en sammanfattning av dina investeringar:

 • Aktie K: Har höjt utdelningarna i 30 år i rad, utdelningsavkastning på 3%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 600 kr.
 • Aktie L: Har höjt utdelningarna i 27 år i rad, utdelningsavkastning på 3,5%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 700 kr.
 • Aktie M: Har höjt utdelningarna i 25 år i rad, utdelningsavkastning på 4%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 800 kr.
 • Aktie N: Har höjt utdelningarna i 28 år i rad, utdelningsavkastning på 4,5%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 900 kr.
 • Aktie O: Har höjt utdelningarna i 26 år i rad, utdelningsavkastning på 5%, investering på 20 000 kr ger en årlig utdelning på 1000 kr.

Totalt sett ger dina investeringar en årlig utdelning på 3 000 kr. Om du behåller dina investeringar i fem år och utdelningarna fortsätter att öka med samma takt, kommer du att ha fått totalt 15 000 kr i utdelning. Dessutom kan du förvänta dig en värdestegring på dina investeringar när företagen fortsätter att öka sina utdelningar och stärka sin finansiella ställning.

 1. Utdelningsindexfonder

En annan enkel strategi för att investera i utdelningsaktier är att använda utdelningsindexfonder. Dessa fonder investerar i ett brett utbud av utdelningsaktier och följer vanligtvis ett utdelningsindex, såsom Dow Jones U.S. Select Dividend Index eller MSCI World High Dividend Yield Index.

En av fördelarna med utdelningsindexfonder är att de ger en bred exponering mot utdelningsaktier utan att du behöver göra en omfattande forskning eller analys. Dessutom är de ofta billigare än aktivt förvaltade fonder, eftersom de följer en indexstrategi.

Låt oss titta på ett exempel för att illustrera hur du kan investera i utdelningsindexfonder. Antag att du har 100 000 kronor att investera och beslutar dig för att investera i två utdelningsindexfonder: en som följer det svenska utdelningsindexet och en som följer det globala utdelningsindexet. Här är en sammanfattning av dina investeringar:

 • Fond P: Följer det svenska utdelningsindexet, utdelningsavkastning på 4%, investering på 50 000 kr ger en årlig utdelning på 2 000 kr.
 • Fond Q: Följer det globala utdelningsindexet, utdelningsavkastning på 3%, investering på 50 000 kr ger en årlig utdelning på 1 500 kr.

Totalt sett ger dina investeringar en årlig utdelning på 3 500 kr. Om du behåller dina investeringar i fem år och utdelningarna fortsätter att öka med samma takt, kommer du att ha fått totalt 17 500 kr i utdelning.

5. Återinvestera utdelningen – skapa en ränta-på-ränta-effekt

I samtliga ovan exempel kan man applicera återinvestering av utdelningen, detta är ett sätt att boosta värdetillväxten och är vanligt bland de som väljer utdelningsaktier som investeringsstrategi. Utdelningen betalas vanligtvis ut kontant till den depå där aktierna är registrerade. Om man då tar det kapitalet och köper ytterligare utdelningsaktier för, så skapas en ränta-på-ränta-effekt vilket medför att värdetillväxten ökar exponentiellt. Mer om hur det fungerar med ränta på ränta kan du läsa här.

Sammanfattning

Utdelningsaktier kan vara en bra strategi för investerare som söker långsiktiga, stabila avkastningar och en regelbunden utdelning. Genom att välja företag med en stark finansiell ställning och goda tillväxtutsikter kan du öka dina chanser till att få en regelbunden och ökande utdelning. Dessutom kan du diversifiera din portfölj genom att investera i flera olika utdelningsaktier eller utdelningsindexfonder.

Det är dock viktigt att komma ihåg att investeringar alltid innebär en viss risk. Utdelningsaktier är inte immuna mot marknadsfluktuationer och företagsrisker. Det är viktigt att göra en grundlig analys av varje företag innan du investerar och att diversifiera din portfölj för att minska risken. Nordnet har sammanställt en uppdaterad lista med de bästa utdelningsaktierna på stockholmsbörsen som du kan läsa här.

Det finns också andra faktorer att ta hänsyn till när du investerar i utdelningsaktier, såsom skatteimplikationer och transaktionskostnader.

Sammanfattningsvis kan utdelningsaktier vara en bra strategi för investerare som söker stabila avkastningar och en regelbunden utdelning. Genom att välja företag med en stark finansiell ställning och goda tillväxtutsikter, diversifiera din portfölj och hålla dig uppdaterad om företagens utveckling kan du öka dina chanser att få en lönsam och stabil investering.