Inflationstakten i USA landade på 3,1 procent i årstakt under november. Utfallet låg i linje med analytikernas förväntningar inför inflationssiffrorna, enligt den samlade bedömningen från analytiker hos Trading Economics.

Kärn-KPI, som exkluderar de volatila kategorierna livsmedel och energi, visade en ökning på 0,3 procent under november och en årlig ökning med 4,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Analytikerna förväntade sig en ökning på 0,3 procent jämfört med föregående månad och en ökning med 4,0 procent jämfört med samma månad året innan.

Under november minskade energipriserna med 2,3 procent jämfört med oktober. Störst rörelse syntes i gaspriserna som sjönk 6 procent och oljepriserna med 2,7 procent, medan livsmedelspriserna steg med 0,2 procent.

Priserna på begagnade bilar steg med 1,6 procent, samtidigt sjönk klädpriserna med 1,3 procent.

Tjänstepriserna, exklusive energi, ökade med 0,5 procent. Boendekostnaderna ökade med 0,4 procent, transportkostnaderna ökade med 1,1 procent och hälsovårdstjänster ökade med 0,6 procent.

I oktober låg inflationstakten på 3,2 procent för KPI och 4,0 procent för kärn-KPI.