På torsdag väntar Riksbankens nästa räntebesked och flera experter menar att nu är ett bra läge att förhandla om räntan. Samtidigt tror närmare hälften av svenskarna att de inte kan påverka sin bolåneränta. Det visar en färsk undersökning från Kantar Sifo.

Färska siffror visar på oro och okunskap

Bolånet och bolåneräntan har för många en avgörande effekt på hushållskassan. Nu visar en ny undersökning som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Stabelo att nästan varannan svensk, 43 procent, inte tror att de kan påverka sin ränta i förhandlingen med sin bolånegivare.

Undersökningen visar också att lite mer än var fjärde bolånetagare inte upplever att de har tillräckligt med kunskap i en ränteförhandling. 38 procent uppger att de har en negativ inställning inför förhandlingsläget i stort, och många upplever situationen som obekväm och att de hamnar i underläge.

– Det här får ju stora konsekvenser för enskilda bolånetagare, inte minst i ett läge med högre räntor som slår betydligt hårdare. Samtidigt är det svårt som konsument att förstå vad man egentligen har att vinna på en förhandling. Informationen om bolån är ofta onödigt krånglig och för många svår att förstå, vilket skapar ett oklart utgångsläge och att man i förlängningen drar sig för att förhandla, säger Hampus Brodén, vd och medgrundare på Stabelo.

Bristande motivation att förhandla

Undersökningen visar också att nästan var tredje person uppger att de inte orkar förhandla om räntan.

– Så som det ser ut idag är det svårt att veta vad som är en bra ränta och jämföra olika bolånegivares räntor med varandra. Som bolånetagare är det därför lätt att känna sig nedslagen innan man ens kommit in i förhandlingsrummet. Här behöver bolånemarknaden bli betydligt mer transparent, säger Hampus Brodén.

Behov av ökad transparens och konsumentstöd

Nyligen presenterade Finansinspektionen sin rapport där de föreslår en rad åtgärder för att stärka bolånekundernas ställning på marknaden, bland annat genom att göra det lättare för låntagare att jämföra olika bolånegivares genomsnittsränta. Hampus Brodén välkomnar initiativet, men ser också att det kan göras än mer.

– Förutom att redovisa genomsnittsräntan ser vi gärna att bolånegivare även behöver redovisa sin eventuella genomsnittsrabatt. Och detta för alla kunder, inte bara för nya eller nyligen omförhandlade lån, säger han och fortsätter:

– Genomsnittsräntan är mycket svårare att använda sig av under perioder av ränteändringar, både vad gäller höjningar och sänkningar, vilket ökar risken för att man som kund råkar jämföra äpplen med päron.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar undersökningen att det finns ett stort behov av ökad transparens och stöd till konsumenterna på bolånemarknaden. Många svenskar känner sig maktlösa och saknar kunskap när det kommer till att förhandla om sina bolåneräntor, vilket kan leda till att de betalar mer än nödvändigt. Med de åtgärder som föreslås av Finansinspektionen och med bolånegivares ökade öppenhet, kan konsumenternas ställning på marknaden stärkas och deras möjlighet att påverka sina ekonomiska villkor förbättras.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) under perioden 24–28 maj 2024. Totalt intervjuades 1661 personer i åldern 25–75 år, varav 1022 med bolån.Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen).