Barn och pengar. Visa har genomfört en undersökning i Sverige som visar att generation Alpha, alltså personer födda 2010 eller senare, har helt andra förväntningar på att leva i en sömlös värld än tidigare generationer. Kraven på att den digitala världen ska vara integrerad med den verkliga världen kan förändra hur företag, städer, och den ekonomiska styrningen kommer fungera i framtiden.

Siktet inställt på egenföretagandet
Nya tider, nya ambitioner. Den senaste undersökningen från betalnätverket Visa som även ger ut Visakort ger en fascinerande inblick i hur Generation Alpha, de som är födda 2010 och senare, ser på sitt framtida yrkesliv och ekonomi.

Vill bli egenföretagare snarare än anställd
Generation Alpha visar en distinkt dragning mot entreprenörskap. Ett klart skifte i mindset jämfört med tidigare generationer. Men vad betyder det för Sveriges ekonomiska landskap om dessa unga ambitioner förverkligas?

En heldigital generation med nya karriärvägar
Generation Alpha är uppvuxna i en tid där gränsen mellan det digitala och fysiska suddats ut. De har inte bara bevittnat den digitala revolutionen – de är dess barn. Men hur påverkar det deras syn på arbete och pengar?

Söker inspiration och kunskap på nya platser
Vart vänder sig en generation som växte upp med smartphones i handen för inspiration och kunskap? Inte nödvändigtvis till traditionella medier eller skolans läroböcker.

Kommentar från branschen
Fredrik Lindquist, Sverigechef för Visa, ger sin syn på undersökningens resultat och vilka utmaningar och möjligheter detta kan innebära för företag och samhället i stort. -”Baserat på undersökningen, ser vi att Alpha-generationen kommer att tvinga företag, politiker, och i slutändan hela samhällen, att tänka om gällande handel. Jag tror att dessa förändringar kommer ske snabbt och för att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste företagen ställa om för att kunna möta förväntningar om ett enklare och mer bekvämt liv. På Visa vill vi hjälpa våra kunder och partners att navigera genom dessa förändringar och förbereda sig för en ny tid inom handeln. Endast de som kvickt anpassar sig till den nya verkligheten kommer kunna möta behoven hos nästa generation och med Visas fokus på innovation är jag övertygad om att vi har en viktig roll att spela.”

Slutord
Som med all ny teknik och kulturella förändringar, kommer det att finnas både utmaningar och möjligheter när det gäller att integrera Generation Alpha in i arbetslivet. Vad som är klart är att dessa unga individer bär på en annorlunda vision för framtiden – en vision som kommer att kräva flexibilitet, innovation och en öppenhet för förändring från dagens arbetsgivare och företagsledare.