Uber redogjorde för det tredje kvartalet på tisdagen, techjätten missade analytikernas förväntningar på både omsättning och resultat för perioden men visade styrka inom andra områden. Bruttobokningar steg 21 procent i årstakt till 35,3 miljarder dollar, i lokalvaluta uppgick tillväxten till 20 procent.

Uber-aktien noterar en nedgång under den inledande handeln i USA. Aktien handlas i skrivande stund vid 47,34 USD och noterar en nedgång om 1,66 procent.

Omsättningen ökade med 11,4 procent till 9 292 miljoner dollar, vilket kan jämföras med analytikerkonsensus hos Factset som låg på 9 539 miljoner dollar. Justerat EBITDA uppgick till 1 092 miljoner dollar (516), justerad EBITDA-marginal steg till 11,8 procent (6,2), den högsta marginalen i bolagets historia.

“Vårt obevekliga fokus på att förbättra produktupplevelsen för både konsumenter och förare fortsatte att driva lönsam tillväxt, med resetillväxten som accelererade till 25 %”, säger Dara Khosrowshahi, vd för Uber, och fortsätter: “Ubers kärnverksamhet är starkare än någonsin när vi går in i den mest hektiska perioden på året.”

“Starka trend i omsättningen och rekordlönsamhet visar hållbarheten i vår tillväxt och den betydande intjäningskraft som ligger bakom vår plattform”, säger Nelson Chai, CFO för Uber och fortsätter: “Vi fortsätter att göra disciplinerade investeringar i tillväxtmöjligheter för att stödja långsiktigt värdeskapande för alla intressenter.”

Utsikter för det fjärde kvartalet

Bruttobokningar beräknas landa inom intervallet: 36,5- 37,5 miljarder dollar
Justerat EBITDA-resultat beräknas landa inom intervallet: 1,18- 1,24 miljarder dollar