SkiStar rapporterar en ökad efterfrågan på fjällsemestrar i Skandinavien, vilket återspeglas i deras starka ekonomiska resultat i rapport för perioden september 2023 till maj 2024. Även den föregående rapporten visade på ett gott resultat.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 81 MSEK, eller 6 procent, till 1 490 MSEK jämfört med 1 409 MSEK föregående år. Rörelseresultatet steg med 65 MSEK, motsvarande 18 procent, till 418 MSEK från tidigare 353 MSEK. Rearesultatet från exploateringsverksamheten sjönk till -3 MSEK från tidigare 1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 32 MSEK till -268 MSEK från -236 MSEK föregående år. Resultatet per aktie, både före och efter utspädning, ökade med 16 procent till 3,99 SEK jämfört med 3,43 SEK tidigare.

Första nio månaderna

Under de första nio månaderna ökade nettoomsättningen med 404 MSEK, eller 10 procent, till 4 340 MSEK från tidigare 3 936 MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 019 MSEK, en ökning med 184 MSEK eller 22 procent från 834 MSEK föregående år. Rearesultatet från exploateringsverksamheten minskade till -10 MSEK från tidigare 12 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade betydligt med 401 MSEK till 1 318 MSEK från 917 MSEK. Resultatet per aktie, både före och efter utspädning, ökade med 23 procent till 9,52 SEK jämfört med 7,7 SEK föregående år.

Efterfrågan på fjällsemester inför vintersäsongen 2024/25 är stark, med ett bokningsläge som mäts i antalet bokade objektsnätter i SkiStars logiförmedling, som visar en ökning med 9 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år.

VD-kommentar

VD Stefan Sjöstrand kommenterar det aktuella läget:

“Det är glädjande att se att årets ökade gästvolymer kommer från den internationella gästen, vilket inte bara ger oss ökad omsättning utan även innebär att vi växer på samtliga veckor.”

Sammanfattningsvis visar SkiStars delårsrapport på en fortsatt stark efterfrågan och positiv ekonomisk utveckling, vilket bådar gott inför kommande vintersäsong.

För information om pressträff samt komplett rapport läs mer hos Skistar.