Amazonägda livestreaming-plattformen Twitch kommer att minska sin personalstyrka med 35 %, vilket motsvarar ungefär 500 anställda enligt uppgifter från Bloomberg. Denna nedskärning förväntas tillkännages redan under den här veckan.

Den här nedskärningen är det senaste bakslaget för Twitch som sedan länge upplevt problem i att nå lönsamhet. Nedskärningar är inte något nytt för livestreamingjätten som i fjol genomförde nedskärningar som drabbade hundratals anställda. Förra årets nedskärningar var en följd av ledarskapsförändringar, stigande driftskostnader och missnöje inom gemenskapen. Strax efter att medgrundare och långvarig VD för Twitch, Emmett Shear lämnade över rodret till nuvarande VD Dan Clancy i mars 2023, så avskedades cirka 400 anställda.

Nyligen meddelade Twitch att man planerar att stänga ner sin tjänst i Sydkorea – en av världens största esportmarknader – på grund av “förhöjda och för dyra” nätverksavgifter. I ett blogginlägg där avslutet tillkännagavs skrev Clancy att företaget hade haft “betydande förluster” i Sydkorea och att det inte fanns någon “hållbar väg framåt”.

Trots att plattformens användarantal har skjutit i höjden sedan pandemin så stångas Twitch fortfarande med att genererar vinst. På senare tid har större fokus lagts på annonsintäkter, något som visat sig skapa en konflikt bland tittare och streamers. Enligt Bloomberg är företaget fortfarande olönsamt nästan ett decennium efter att Amazon förvärvade det.