Kvinnors inkomster från arbete ökar – och de ökar mer än mäns. Trots det tjänar kvinnor bara 84 procent av det männen gör. Lägre inkomster innebär en mer sårbar ekonomi och sämre möjlighet att göra fria och självständiga val. Kvinnor som nyligen gått igenom en separation har till exempel en mer otrygg ekonomisk situation än män i motsvarande situation. Det visar en rapport från Swedbank.

2020 tjänade kvinnor i genomsnitt 5 000 kronor mindre än män, varje månad. Med nuvarande takt kommer det dröja mer än 25 år innan kvinnors inkomster är i kapp.

– Det är positivt att kvinnors inkomster från arbete ökar, även om det är långt kvar till de är i nivå med mäns. För att nå dit krävs lika ansvar för hem och familj, att lika arbete ger samma lön, att kvinnor i ännu större utsträckning arbetar heltid och kanske också till viss del gör andra yrkesval, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Lika förutsättningar ger större ekonomisk trygghet
Trots lägre inkomster känner sig majoriteten kvinnor trygga med sin ekonomi. Samtidigt uppger mer än en fjärdedel av de kvinnor som lever tillsammans med någon att de skulle behöva ändra mycket i sin levnadsstandard för att få ekonomin att gå ihop vid en separation. Och bara 63 procent av kvinnorna uppger att de har en tillräckligt bra lön för att klara en separation, jämfört med 79 procent av männen.

–  Om man ger varandra möjlighet att skapa en egen ekonomi att klara sig på ökar den ekonomiska tryggheten för båda. De flesta kvinnor har ett sparande, men de sätter inte undan lika stora belopp som män. Fördelar man gemensamma utgifter utifrån inkomst, där den som tjänar mer betalar mer, får man mer lika förutsättningar att spara, säger Madelén Falkenhäll.

36 procent av kvinnor som separerat oroar sig för att pengarna inte ska räcka
Kvinnor som separerat har mindre ekonomiska marginaler än män i motsvarande situation. 36 procent av kvinnorna är ibland oroliga för att pengarna inte ska räcka, jämfört med 23 procent av männen. Andelen som inte klarar en oväntad utgift på mer än 10 000 kronor är också högre bland separerade kvinnor, 31 procent, jämfört med 19 procent av män som separerat.

– En separation påverkar ofta privatekonomin och det kan ta några år innan man har en trygg ekonomi igen. Även om man lever tillsammans med någon är det viktigt att man skapar så bra förutsättningar som möjligt för att kunna klara sig på egen hand om det skulle behövas. Det ökar också friheten att göra sina egna livsval, säger Madelén Falkenhäll.

Fler kvinnor än män vill dela lika på ansvar för hem och familj
70 procent av kvinnorna och 63 procent av männen tycker att det är viktigt att dela lika på hemarbete och omsorg om eventuella barn, så att båda får samma tid och ork för sitt jobb. 67 procent av kvinnorna och 51 procent av männen tycker också att det är viktigt att ha en egen inkomst som man klarar sig på själv om det skulle behövas.

– Har man barn tillsammans är det viktigt att man delar på ansvaret, samt delar lika på föräldraledighet och att stanna hemma från jobbet om barnet är sjukt. På så sätt får båda samma förutsättning att kunna lägga tid och energi på sitt jobb. Det är viktigt för jämställd ekonomi även på längre sikt, säger Madelén Falkenhäll.