Kommunikationsappen Truecaller rapportrusar efter att ha redovisat en omsättning som var högre än förväntat under andra kvartalet tillsammans med ett EBITDA-resultat som översteg förväntningarna. Truecallers aktiekurs rusar över 31 procent och är därmed den stora vinnaren på Stockholmsbörsen under fredagen där fler bolag faller på sina rapporter.

“Truecallers andra kvartal var vårt hittills starkaste kvartal sett till både antalet användare och intäkter samt resultat. Jag är särskilt stolt över att vi har lyckats åstadkomma detta trots makroekonomiska utmaningar, vilket har lett till minskad efterfrågan på digital annonsering och lägre försäljning av nya smartphones”, kommenterar VD Alan Mamedi.

Omsättningen ökade med 7,9 procent till 518,4 miljoner kronor (480,4), vilket överträffade Modular Finances analytikerkonsensus på 496 miljoner.

Det justerade EBITDA-resultatet var 238,5 miljoner kronor (206), med en justerad EBITDA-marginal på 46,0 procent (45,5).

Rörelseresultatet för perioden landade på 227,8 miljoner kronor (212,9) med en tillhörande rörelsemarginalen på 43,9 procent (44,3).

Intäkterna från den viktiga Indien-marknaden ökade med 9 procent. I Mellanöstern och Afrika minskade intäkterna med 4 procent, medan omsättningen ökade med 13 procent i övriga delar av världen.

Nettoresultatet blev 205,9 miljoner kronor (172,7). Resultat per aktie hamnade på 0,56 kronor (0,46). Kassaflödet från löpande verksamhet var 205,5 miljoner kronor (280,9). Det genomsnittliga antalet aktiva användare per månad (MAU) ökade med 34,2 miljoner till 355,6 miljoner.

“Andra kvartalet är säsongsmässigt starkt, men den övergripande efterfrågan på annonser är lägre än föregående år, och den ekonomiska situationen och dess påverkan på annonsmarknaden är fortfarande osäker. Den försvagning av annonsmarknaden som vi såg effekterna av under mitten av fjärde kvartalet 2022 kvarstår, men efterfrågan har stabiliserats”, säger Alan Mamedi.