Trenden blir tydligare, allt färre små och medelstora företag tror nu att deras export kommer att öka, medan allt fler tror på minskad export. Det framgår av en nyligen genomförd undersökning från EKN, Exportkreditnämnden.

Ur ett kortare perspektiv (3 månader) ger företagen denna syn:
– Det går fort nu, nedgången kommer att synas tydligt i Q4. De som kommer klara sig bäst är de som exporterar mest, säger Victor Carstenius, senior analytiker på EKN.

Detta är den nionde undersökningen som EKN har genomfört sedan pandemin bröt ut i januari 2020. Då var förväntningarna på ökad export låga medan förväntningarna på minskad export var höga. Trenden vände gradvis, och någon gång under våren 2021 var det lika många som förväntade sig minskad export som ökad. Den positiva trenden nådde sin topp under våren 2022, när 45 procent trodde på ökad export och endast 8 procent förväntade sig en minskning. Därefter har kurvorna långsamt börjat närma sig varandra igen och är nu nästan likvärdiga. När företagen tillfrågas ”Hur har er export utvecklats senaste tre månaderna jämfört med samma period förra året?” säger nu 30 procent att exporten ökat, och 29 procent att den minskat.

– Det betyder att vi befinner oss på samma punkt som våren 2021, men då med en helt motsatt trend. Då var trenden positiv, nu är den negativ och det är ett avsevärt sämre läge, säger Victor Carstenius.

På frågan om det är ”svårt att hålla uppe försäljningsvolymen” svarar 42 procent att det är svårast till svenska kunder. Betydligt färre (12 procent) anser att det är svårast i exporten.

Bland de företag som har högst exportandel (minst 70 procent av omsättningen) är det fler som inte upplever några svårigheter med att behålla försäljningsvolymen jämfört med de som har en lägre exportandel.

Undersökningen visar också att det är fler företag med hög exportandel som satsar på expansion och räknar med att öka sin export inom de kommande 12 månaderna.

– Hur du än vänder och vrider på siffrorna går det inte att komma fram till något annat än att de företag som har störst exportandel har bäst förutsättningar under rådande marknadsläge. De har bättre möjligheter att hålla uppe försäljningsvolym, har en mer positiv syn framåt och planerar därmed att investera mer, säger Victor Carstenius.

Totalt sett anger 44 procent av företagen att deras primära strategi för de kommande 12 månaderna är expansion, medan 27 procent fokuserar på kostnadsbesparingar. Bland de företag som har högst exportandel är andelen som satsar på expansion högre (54 procent) och andelen som planerar för kostnadsbesparingar lägre (20 procent).