Transtema Group tillkännagav i november 2022 att företaget hade ingått en avsiktsförklaring med en stor kund för att agera som underhållspartner för deras teknikfastigheter.

En halvtimme efter måndagens börsöppning stiger Transtema cirka 9 procent till 13:18 SEK per aktie.

Arbetet för slutkunden Telia Towers har nyligen påbörjats och förväntas pågå under minst tre år. Det preliminära värdet på uppdraget uppskattas till cirka 150 miljoner kronor, men det kan potentiellt utökas genom ytterligare beställningar, det framgår enligt ett pressmeddelande

Avtalets omfattning innefattar både förebyggande och avhjälpande underhåll av tekniska anläggningar för både fasta och mobila nät, inklusive tillhörande infrastruktur såsom byggnader, el, kylsystem, säkerhetssystem, brandskydd med mera. Detta gäller för över 10 000 anläggningar i Sverige. Transtema är redan involverade i aktiv underhåll av utrustning på de nämnda teknikfastigheterna.

“Avtalet matchar vårt nuvarande åtagande som kräver nationell täckning och serviceorganisation, och skapar skalfördelar för både Transtema och för vår kund. Uppdraget passar väl in i vår strategi att fortsatt växa inom Site Maintenance” säger Henning Sveder, VD och koncernchef Transtema.