I en nyligen genomförd hackerattack den 20 januari riktades fokus mot det svenska lönesystemet Primula, som används av Statens servicecenter. Attacken väckte oro för att känsliga personuppgifter för cirka 60 000 statsanställda kunde ha komprometterats. Dessa uppgifter inkluderade detaljer såsom löner, frånvaro och personnummer. Men enligt en slutrapport från it-leverantören Tietoevry, visar det sig att inga personuppgifter har läckt ut till följd av cyberattacken.

Snabb åtgärd och analys

Efter att attacken upptäcktes, arbetade Tietoevry intensivt med att analysera situationen och säkerställa att inga personuppgifter hade äventyrats. ”Tietoevry har analyserat all data sedan incidenten och konstaterat att det inte har skett något personuppgiftsläckage. Vi har ingen anledning att betvivla det, utan känner oss trygga med det”, meddelade Peter Stöckel, avdelningschef på Statens servicecenter till tidningen Publikt.

Systemet låg nere men återhämtningen är på god väg

Primula-systemet var ur funktion i nästan två veckor till följd av hackerattacken, vilket skapade en påfrestning för löneadministrationen. Statens servicecenter har sedan dess arbetat intensivt för att återställa systemets funktion och hantera löneadministrationen effektivt. Trots de utmaningar som uppstått i kölvattnet av attacken, har arbetslaget lyckats komma ikapp med lönehanteringen, ofta genom att jobba övertid.

Löften om att löner betalas ut i tid

Trots de initiala svårigheterna, har Statens servicecenter lyckats stabilisera situationen. “Nu närmar vi oss slutet på den här jobbiga hanteringen”, säger Stöckel. Det finns nu ett löfte om att februarilönerna till de statsanställda kommer att betalas ut i tid, vilket är en viktig bekräftelse för de berörda anställda.

Bakgrund till attacken

Den Rysslandskopplade hackargruppen Akira har identifierats som ansvarig för denna cyberattack. Detta framhäver den fortsatta risken och utmaningarna med cybersäkerhet som organisationer världen över står inför. Attacken mot Primula påminner om vikten av att ständigt förbättra säkerhetssystem och vara förberedd på potentiella cyberhot.

Avslutande reflektioner

Slutrapporten från Tietoevry och den framgångsrika hanteringen av situationen efter attacken ger en viss lättnad för alla inblandade parter. Det visar på vikten av robusta säkerhetssystem och effektiv krishantering. Samtidigt belyser händelsen behovet av kontinuerlig vaksamhet och investeringar i cybersäkerhet för att skydda känslig information och infrastruktur mot framtida hot.