Den amerikanska elbilstillverkaren Tesla rapporterade siffror för det första kvartalet i år under onsdagen strax efter att amerikanska börsen hade stängt. Tesla rapporterade en justerad vinst på 0,85 dollar per aktie för det första kvartalet 2023, vilket motsvarade analytikernas förväntningar enligt S&P Global Market Intelligence. Resultatet per aktie minskade med mer än 20 procent jämfört med samma period föregående år, samtidigt som rörelsemarginalen påverkades negativt av prissänkningar på flera av elbilstillverkarens bilmodeller. Försäljningen för kvartalet uppgick till 23,3 miljarder dollar, något lägre än förväntningarna som låg på 23,4 miljarder dollar.

Försäljningen ökade till 23,3 miljarder dollar (18,8) medan bruttovinsten sjönk med 17 procent till 4,5 miljarder dollar (5,46). Rörelsemarginalen sjönk med 7,8 procentenheter till 11,4 procent (19,2). Den justerade EBITDA-resultet försvagades med 15 procent och uppgick till 4,2 miljarder dollar (5) med en tillhörande EBITDA-marginal om 18,3 procent (26,8). Slutligen sjönk fritt kassaflöde med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Under det första kvartalet 2023 landade det fria kassaflödet på 0,44 miljarder dollar (2,2).

Under det första kvartalet ökade Tesla den totala produktionen till 440 808 bilar, vilket motsvarar en ökning med 44 procent jämfört med föregående år. Antalet levererade bilar uppgick till 422 875 och motsvarade en ökning med 36 procent.

“Under det första kvartalet producerade vi en rekordmängd fordon, tack vare pågående utbyggnad på våra fabriker i Austin och Berlin. Vi fortsätter att sträva efter att minska andelen fordon som levereras under den tredje månaden och att fördela leveranserna jämnt över hela kvartalet. Detta kommer att bidra till att minska kostnaden per fordon samtidigt som in-transit lager ökar i slutet av varje kvartal”, skriver bolaget i kvartalsrapporten.

“För 2023 förväntar vi oss att ligga före den långsiktiga 50-procentiga CAGR med omkring 1,8 miljoner bilar för året”, skriver bolaget vidare i kvartalsrapporten.

Tesla kommunicerade även att den nya bilmodellen “Cybertruck” fortfarande är på väg att börja produceras senare i år i tillverkningsfabriken Gigafactory som ligger belägen i Texas.

Tesla-aktien handlas ner drygt 7,5 procent under förhandeln på torsdagen.