Tesla levererade 343 830 fordon under det tredje kvartalet, vilket var en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. Det tredje kvartalet var ett nytt kvartalsrekord, dock så kom leveranssiffrorna in lägre än förväntningarna som låg kring 370 000 levererade fordon under tidsperioden. 

Under kvartalet producerades drygt 366 000 fordon. Majoriteten av de producerade fordonen utgjordes av deras mer populära fordonsmodeller, Model 3 och Y. Av bolagets dyrare modeller S och X producerades totalt 19 935 fordon.

Enligt bolaget var processförändringar och störningar i leveranskedjan anledningen till att förväntningarna inte nåddes. Faktorerna ledde till en ökning av antalet fordon under transport vid slutet av kvartalet. Bolaget uppger att det beräknas bli utmanande att säkra fordonstransportkapacitet till en rimlig kostnad på grund av att produktionsvolymerna fortsätter att växa. Under det tredje kvartalet började Tesla övergå till en jämnare regional mix av tillverkning av fordon vilket var en av de processförändringar som resulterade i att en stor andel tillverkade fordon transporterades vid slutet av kvartalet.

Teslas aktie är ner 5,6 procent under måndagens förhandel.