I en alltmer digitaliserad värld där företagens behov av effektiva HR-lösningar växer, fortsätter SD Worx, en av branschens ledande aktörer, att stärka sitt team och sin marknadsposition. Företaget har nyligen meddelat rekryteringen av Teresa Olszewska till rollen som verkställande direktör för deras SAP Solutions-verksamhet, en position som stärker företagets ledarskap och strategiska inriktning inom området.

En ny era för SD Worx SAP Solutions

Teresa Olszewska, med en imponerande bakgrund inom SAP-branschen och en nuvarande position som VD för Gavdi Poland, tar sig an den nya rollen med ambitionen att vidareutveckla SD Worx position på den europeiska marknaden. Gavdi Poland, som blev en del av SD Worx i oktober förra året, är marknadsledare inom SAP Solutions i Polen, vilket ger Teresa en solid grund att bygga vidare på i sin nya funktion.

Vision och strategi

I sin roll kommer Teresa att ansvara för att utforma och implementera en vision och strategi för SAP Solutions-verksamheten, med fokus på en stark go-to-market-strategi. Detta innebär en balans mellan en global strategi för internationella kunder och en skräddarsydd strategi för lokala organisationer, något Teresa ser som avgörande för att lyckas.

“Mitt mål är att ytterligare stärka vår position som ledare på den europeiska SAP-marknaden. Jag tror vi kan erbjuda de bästa tjänsterna med en global strategi för internationella kunder och en skräddarsydd lokal strategi för inhemska organisationer. Jag ser fram emot den kommande resan med att hjälpa våra kunder med deras löne- och HR-utmaningar,” säger Teresa Olszewska.

Framgångar och framtidsutsikter

SD Worx SAP Solutions-verksamhet har redan uppnått betydande framgångar, med intäkter på över 100 miljoner euro förra året. Detta placerar företaget bland de tre största tjänsteleverantörerna i Europa inom lön och HR-lösningar. Med Teresa vid rodret är förväntningarna höga på att fortsätta denna framgångsrika resa.

Teresa kommer att rapportera direkt till Tom Saeys, operativ chef på SD Worx, som uttrycker sin tillit till Teresas förmåga att leda verksamheten framåt. “Teresa har en gedigen erfarenhet och har arbetat inom SAP-branschen. Jag är övertygad om att hon kommer att driva vårt erbjudande framåt och vara en utmärkt ledare när vi fortsätter att investera i vår expansion över hela Europa,” säger Tom.

Lokal närvaro för global framgång

För SD Worx är det viktigt att ha en stark lokal närvaro för att lyckas globalt. Fredrik Öholm, säljchef i Norden för SAP solutions-lösningar, understryker vikten av Teresas rekrytering för den nordiska marknaden. “Med Teresa på plats får vi ett tydligt ledarskap för vår tillväxt för SAP solutions-verksamheten på den nordiska marknaden. För att lyckas globalt är det viktigt med en lokal närvaro, därför är det viktigt för oss att hela vårt erbjudande finns på vår lokala marknad. Vi är en av de få leverantörer som kan HR, lön, tid och integrationer, och kan nu mer komplett stötta organisationer med helheten.”

Teresas tillträde till SD Worx markerar början på en ny fas för företagets SAP Solutions-verksamhet, med en stark ledare vid rodret och en klar vision för framtiden. Med en solid strategi och en dedikerad ledning ser SD Worx fram emot att fortsätta sin resa mot att vara en ledande leverantör av HR-lösningar i Europa och över hela världen.