Från och med den 1 januari planerar Telge Nät att höja sina avgifter för elnätet. De ökade kostnaderna beror på förändrade priser hos regionnätet, ökade räntekostnader och hög inflation som påverkar Telge Näs drifts- och underhållskostnader. Samtidigt investerar företaget 720 miljoner under de kommande fyra åren för att förbättra elnätet och möta samhällets ökande behov av elektrifiering.

— Vi har en utmanande situation att hantera. Telge Näts driftskostnader fortsätter att öka till följd av hög inflation och stigande räntor. Samtidigt befinner vi oss mitt uppe i en digitaliserings- och elektrifieringsresa som inte kan sättas på paus. Bara under 2024 investerar vi 180 miljoner i att bygga ut och modernisera elnätet, säger Anders Björklin, Marknadschef på Telge Nät.

Företaget tillämpar en kostnadsbaserad prissättning där elnätskunder endast betalar för sina egna kostnader. Elnätsavgiften består av tre delar: en fast avgift, en rörlig överföringsavgift baserad på elförbrukning i kilowattimmar och en effektavgift. Det är effektavgiften, som är elnätets trängselavgift, som nu höjs och som kunderna har störst möjlighet att påverka.

Kostnaden för elnätet för varje kund varierar beroende på hur och när elen används. För en genomsnittlig villaägare innebär den nya prishöjningen en kostnadsökning på cirka 1 000 kronor per år, medan en genomsnittlig lägenhetskund kan förvänta sig en ökning på 75 kronor per år.

— Vi förstår att höjningen som vi nu aviserar kan bli kännbar, men den är en förutsättning för att säkra vårt gemensamma elnät framåt. För att hålla nere din effektavgift, tänk på att hur och när du använder el. Sprid ut användandet över dygnet och använd inte elprylar med hög effekt vid ett och samma tillfälle för att hålla nere dina effekttoppar, nyttja vår låglasttid vintertid maximalt innan kl. 07.00 och efter 20.00. Vi fokuserar nu på att ta fram verktyg för att hjälpa kunderna att använda elen smart och på så sätt sänka sin kostnad. Det är vårt gemensamma ansvar att minska belastningen på elnätet, avslutar Anders Björklin, Marknadschef på Telge Nät.

Under 2022 införde Elmarknadsinspektionen nya föreskrifter för elnätsföretag gällande prissättning. De nya reglerna ger större vikt åt effektkomponenten, det vill säga elnätets trängselavgift, för att skapa en jämnare belastning på elförsörjningssystemet. Vattenfall, som äger och driver regionnätet i Stockholmsområdet, har redan anpassat sina priser till dessa nya regler. För Telge Näts kunder innebär det högre effektavgifter under vinterhalvåret, då efterfrågan är som högst (november till april).