Tele2 AB är det första telekomföretaget i Norden och Baltikum och det första företaget inom samtliga branscher i Sverige att få godkännande från Science Based Target Initiative, SBTi, för sitt vetenskapsbaserade 2035 mål enligt Net Zero-standarden.

SBTis Net-Zero-standard inkluderar riktlinjer och kriterier som företag måste uppnå för att få ett godkännande av sina nettonoll-mål som har som målsättning att begränsa  den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius.  Med detta vill Tele2 bidra till och möjliggöra omvandlingen till en värld med nettonoll-utsläpp och skapa obegränsade möjligheter för människor, företag och samhällen.

– Att vara det första företaget inte bara i Sverige och den första operatören i de marknader där vi är närvarande att sätta godkända vetenskapsbaserade mål för nettonoll-utsläpp är ett bevis på Tele2s passion för hållbarhet. Med denna milstolpe visar vi på globalt ledarskap för branschen och lever upp till vår vision att vara ledande inom hållbarhet, säger Kjell Johnsen, VD Tele2.

SBTis Net Zero-standard är världens första ramverk för företag att sätta upp nettonoll-mål i linje med den senaste klimatvetenskapen.

Tele2s klimatmål som baseras på godkända vetenskapsbaserade mål är:
• Minska utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 100% till 2029 från 2019 som basår.
• Minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 60% per abonnemang till 2029 från 2019 som basår.
• Uppnå nettonoll-utsläpp i vår värdekedja till 2035.

För att uppnå sina klimatmål har Tele2 satt som mål att bli ett fossilfritt företag som använder 100% förnybar energi för alla delar av sin verksamhet till 2025.

– Tele2 har åtagit sig vetenskapsbaserade mål för nettonoll-utsläpp eftersom att sätta upp mål för klimat och natur är bra för affären. En koldioxidfri framtid är det enda sättet för planeten att frodas och Tele2 har möjlighet att spela en avgörande roll genom att sätta en standard för telekomindustrin, säger Kjell Johnsen, vd Tele2.