Ansöker om konkurs efter några tuffa år

Teknikmagasinet, återförsäljare av elektronik och begagnade mobiltelefoner, har mött stora utmaningar de senaste åren. 2023 var inget undantag och bidrog till ytterligare svårigheter. Det norska ägarbolaget, Release AS, har nu nått en brytpunkt och ansöker om konkurs.

Processen i Sverige och Norge

Konkursansökningarna lämnades in i både Stockholm och Oslo under torsdagsmorgonen och förväntas få godkännande samma dag. Utnämningen av konkursförvaltare för verksamheterna i Sverige och Norge är ett nästa steg i processen.

Omfattande effekter

Konkursen påverkar 36 butiker i Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Detta är en tung dag för företagets anställda, leverantörer, samarbetspartners, fordringsägare och aktieägare. VD André Sjåsaet uttrycker djup besvikelse och försäkrar att fokus nu ligger på att stötta medarbetarna.

Bakgrunden till konkursen

Teknikmagasinet, som har verksamhet både online och i fysiska butiker, har stött på flera problem. Utmanande marknadsförhållanden under 2023, minskad efterfrågan och krävande omstruktureringar av olönsamma butiker är några av orsakerna bakom beslutet att ansöka om konkurs. Andra halvåret 2023 såg en accelererad negativ trend med minskat antal besök och lägre omsättning än väntat i butikerna.

Makroekonomiska utmaningar

Företaget har kämpat med makroekonomiska förhållanden som starkt påverkat den traditionella delen av verksamheten, vilket resulterat i ett betydligt svagare resultat.

Påverkan på anställda

Konkursbeskedet berör totalt 370 medarbetare, varav 220 befinner sig i Sverige. Denna utveckling markerar en betydande förändring för både anställda och företagets framtid.