I samband med relanseringen av dotterbolaget Collabs AB’s nya SaaS-plattform relanseras även Syncro Group AB:s (publ) andra dotterbolag inom influencer marketingsektorn, fullservicebyrån WeAreCube AB (”CUBE”). Collabs nya unika teknik möjliggör global skalbarhet för CUBE’s erbjudande på ett helt nytt sätt än tidigare. När båda bolagen nu relanseras skapas ett unikt gemensamt erbjudande mot marknaden.

– Vad vi vet är vi helt ensamma i världen om att kunna erbjuda alla bolag som har någon typ av influencerstrategi en heltäckande lösning oavsett om de vill outsourca hela uppdraget eller bygga upp ett influencer marketing team in-house. CUBE är idag en global fullservicebyrå som via Collabs unika teknik kan hjälpa bolag att skala sina strategier till alla världens hörn. Vi arbetar över alla marknader och alla sociala kanaler och kan nu kombinera 9 års erfarenhet inom området med en marknadsledande teknik. Framtiden känns enormt spännande och vi kommer fortsätta driva branschen framåt, säger Olof Lindblom, VD CUBE, och fortsätter; Via plattformen kan vi nu gå in med majoriteten av våra tjänster på nya marknader där vi tidigare inte haft lokal kännedom kring influencer marketinglandskapet. Vi kan scouta, föra dialog, och upphandla influencers samt optimera och tracka våra kampanjer via Collabs. Detta innebär att vi både kan växa vår affär med nordiska kunder som vill ut i Europa och approchera kunder som upphandlar dessa tjänster på en global marknad.

Genom den nya plattformen kan CUBE automatisera många av de manuellt tidskrävande delarna i både sälj och leveransprocess samt bygga en unik databas som skapar konkurrensfördelar på marknaden.

– Det är tillfredsställande att konstatera att samarbetet mellan våra bolag i gruppen är så starkt och att de hela tiden har synergitänket i fokus när de fortsätter att utveckla sina affärer och marknadserbjudanden. Med Collabs nya plattform och CUBE’s fullservicebyrå blir samarbetet mellan dessa bolag ännu starkare och ger förutsättningar att attrahera kunder som befinner sig på alla olika nivåer i sin utveckling inom marknadsföring genom influencer marketing. Vi fortsätter att följa vår strategi med täta bolagssamarbeten och lönsamma synergier i fokus vilket det här konceptet visar och gör att vår division inom influencer marketing tar en helt unik position på marknaden, säger Magnus Winterman, VD och koncernchef Syncro Group.