Sjunkande inflation och en starkare krona får Riksbanken att sänka styrräntan tidigare och oftare under året. Den kraftiga nedgången av marknadsräntor mot slutet av 2023 leder även till reviderade prognoser för långräntor och bundna bolåneräntor enligt Räntebladet, en analys från Swedbank.

Swedbank justerar ned prognosen för Riksbankens styrränta. Den nya prognosen innebär att Riksbanken planerar att sänka styrräntan i maj och därefter ytterligare tre gånger under året. Detta resulterar i att räntan förväntas vara 3,0 procent vid slutet av 2024. Två ytterligare sänkningar förutspås under första halvåret 2025, vilket skulle leda till att styrräntan når 2,5 procent nästa år.

– De senaste månadernas fallande inflation, tillsammans med en starkare krona, öppnar upp för en mjukare Riksbank. Vi reviderar därför vår prognos och räknar nu med tidigare och fler sänkningar av styrräntan i år, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank

Reviderade prognoser för långräntor

Den markanta nedgången av långräntor i november och december 2023 berodde på snabbt sjunkande förväntningar på centralbankernas styrräntor. Marknaden förväntar sig nu den första sänkningen av styrräntorna från både Fed och ECB redan i mars/april, följt av fortsatta sänkningar i snabb takt.

– Vi bedömer att marknaderna har prisat in för många sänkningar från centralbankerna och räknar därför med en viss rekyl uppåt i långräntor framöver. Sammantaget revideras ändå långräntor ned jämfört med vår förra prognos i november, säger Andreas Wallström.

Fortsatt nedgång för bundna bolån

De reviderade marknadsräntorna, tillsammans med den faktiska nedgången av bundna bolåneräntor i december, leder även till att prognoserna för bolåneräntor sänks.

– De rörliga bolåneräntorna bedöms ha toppat på omkring 4,8 procent i höstas och sjunker i år i samband med att Riksbanken sänker styrräntan. Räntor med bindningstid på tre och fem år väntas ligga kvar omkring 4 procent under prognosperioden, säger Andreas Wallström.