Trender på den spanska bostadsmarknaden 2024

Under det första och andra kvartalet 2024 har en tydlig trend uppstått på den spanska bostadsmarknaden där majoriteten av bostadsköparna utgörs av barnfamiljer och medelålders personer i åldrarna 35–55 år. Svenskar är en betydande del av denna grupp, särskilt i områden som Costa del Sol, Costa Blanca och Mallorca, där de utgör cirka 30 % av köparna. En rekordstor turistsäsong förväntas också i landet, samtidigt som både inflationen och räntorna förväntas sjunka i både Spanien och Sverige.

Ökat intresse från svenska köpare

Svensk Fastighetsförmedling i Spanien har under första halvåret 2024 sett ett förnyat intresse från svenska köpare. Den positiva trenden och ökade aktiviteten på bostadsmarknaden i Sverige verkar ha smittat av sig på Spanien, där svenskar står för cirka 30 % av köpen hos Svensk Fastighetsförmedling Spanien. Utöver svenskar kommer köparna från Storbritannien, Polen, Östeuropa, Spanien, Tyskland, Nederländerna, Skandinavien samt länder som Egypten, USA och Dubai.

Dominans av svenska och spanska köpare

Försäljningen domineras av svenskar och spanjorer, där säljarna ofta är äldre personer, många av dem pensionärer. Spanjorerna säljer ofta för att frigöra kapital, medan svenskar säljer av liknande skäl eller för att nästa generation inte är intresserad av att ta över bostaden. Många behöver också byta bort bostäder med trappor till markplansboenden eller byta större bostäder till mindre. Det minskade resandet efter pandemin har också påverkat svenskarnas beslut att sälja.

Brist på bostäder och stabila priser

I Spanien råder brist på bostäder på marknaden, vilket gör det svårt att få in nya objekt. När vi väl får in objekt är efterfrågan hög, vilket leder till samarbete mellan mäklarfirmor för att hantera försäljningarna. Bra objekt försvinner snabbt från marknaden, säger Sara Scardia, region- och etableringschef på Svensk Fastighetsförmedling Spanien.

Priserna har varit stabila under 2024, med en viss uppgång i början av året. Efterfrågan överstiger utbudet, vilket gör att säljare kan få sitt utgångspris utan att behöva acceptera lägre bud, något som annars är vanligt i Spanien. Trenden med stabila prisökningar har fortsatt under andra kvartalet i storstäder och turistområden, medan priserna sjunkit i mindre orter inåt landet där arbetslösheten ökat och tidigare räntehöjningar påverkat negativt.

Köparnas profil och efterfrågade bostäder

Under andra kvartalet ser vi en tydlig tendens med köpare i nedre medelåldern, ofta över 35 år, som har möjlighet att arbeta på distans. Intresset från tyska, brittiska och spanska köpare är starkt, men framför allt ser vi ett ökat intresse från svenskar. Köparna letar främst efter bostäder med 2–3 sovrum och en budget på 150 000–300 000 euro, beroende på område, säger Sara Scardia.

En rekordstor turistsäsong och ekonomiska utsikter

Spanien står inför en rekordstor turistsäsong med närmare 24 miljoner internationella turister fram till april, en ökning med 14,5 % jämfört med föregående år. Inflationen var lägre än väntat under april/maj och förväntas fortsätta sjunka enligt Trading Economics global macro model.

Räntorna för bolån är också på nedgång, vilket skapar möjligheter för köpare. Vi ser ett ökat intresse hos kunder för stadspuls och kultur, något som den yngre generationen söker i kombination med sol och bad. Vi planerar att expandera med nya upptagningsområden under året, säger Sara Scardia.

Den spanska bostadsmarknaden upplever en dynamisk period med ökande efterfrågan från internationella köpare, särskilt från Sverige. Med stabila priser och ekonomiska utsikter som ser ljusa ut, verkar Spanien vara ett attraktivt alternativ för många barnfamiljer och medelålders personer som söker nya möjligheter och livsstilar.