De senaste sex åren har representerat en markant nedgång i antalet svenskar som skänker pengar till välgörenhet. Enda undantaget var 2022, då Ukrainas invasion temporärt bröt den nedåtgående trenden. Årets statistik indikerar dock en fortsatt intakt nedåtgående trend.

År 2017 angav 73 procent av den svenska befolkningen att de donerade pengar till välgörenhet, en siffra som nu har sjunkit till 57,5 procent. Nedgången har varit konsekvent, förutom förra året då antalet givare ökade till 62 procent. Ökningen kan förmodligen spåras till invasionen av Ukraina.

– En naturlig förklaring till den nedåtgående trenden är givetvis hushållens allt stramare ekonomi på grund av inflationen och räntehöjningarna, säger Daniel Eriksson som är vd på mediabyrån Adon. Det är dock oroande att kurvan började att peka nedåt redan för sex år sedan, före coronapandemin, då konjunkturen fortfarande var stark.

Gotland – där flest bidrog till välgörenhet under 2024

Gotland är det län där flest skänker till välgörenhet med 65 procent av invånarna, följt av Jönköpings län och Örebro län. Invånarna i Värmland, Dalarna och Västmanlands län är minst generösa, där endast knappt hälften donerar pengar.

Vad gäller den totala summan som samlats in till välgörenhet har det varit en positiv trend de senaste åren. Det kan förklaras av en mindre grupp människor som ger större belopp. Under 2023 minskar dock även deras givande, vilket tyder på att den samlade summan för året blir lägre än 2022.

Högst andel invånare som ger pengar till välgörenhet under 2023:

Gotland (65,5 = högst i landet)
Jönköping (62,1)
Örebro (61,2)
Stockholm (61,2)
Gävleborg (59,6)

Lägst andel invånare som ger pengar till välgörenhet under 2023:

Värmland (51,7 = lägst i landet)
Västmanland (51,9)
Skåne (52,1)
Uppsala (52,3)
Norrbotten (54,1)