I mars 2020 tecknade Techstep Sweden AB ett partneravtal med Apple. Avtalet innebär att Techstep blir en auktoriserad återförsäljare till Apple, vilket kommer att stärka bolagets affär och erbjudanden avsevärt.

VD, Bartek Regerqvist kommenterar

– Vi är oerhört stolta över det här. Det är ett bevis på att vi är en viktig spelare på marknaden när det kommer till mobilitet och nu ser vi fram emot att sätta våra gemensamma planer i verket, säger Bartek Regerqvist, vd på Techstep Sweden AB.

Det svenska IT-företaget Techstep har signerat ett partneravtal med Apple, vilket innebär att de nu blir auktoriserade att sälja Apples produkter. I och med det nya avtalet kommer Techstep dessutom att kunna leverera en helhetslösning som inkluderar spetskompetens inom mobila lösningar för företag och offentlig sektor, med fokus på Apples produkter och tjänster. Med tjänstepaketeringarna Flow by Techstep (mobilitet som tjänst), Origo Business Cloud och Mac som tjänst erbjuder Techstep kunderna en möjlighet att ta ett helhetsgrepp om den mobila arbetsplatsens livscykelhantering. Det är ett strategiskt steg för att uppfylla målet att förbättra möjligheterna för företag och organisationer att, med hjälp av professionella konsulter, fullt ut nyttja den välutvecklade teknologi som finns tillgänglig och därmed kunna fokusera på att kärnverksamheten når sin fulla potential. Att bli en certifierad Apple-partner är ovanligt, både för att bolaget tecknar ytterst få nya avtal och för att kraven som ställs är höga. För Techstep blir avtalet därför en viktig milstolpe.

– Det har varit en väldigt givande och positiv resa för oss som bolag och det känns fantastiskt att vi äntligen har rott avtalet i hamn. För oss innebär det bland annat att vi kan bredda våra erbjudanden, där våra Professional Services-konsulter kommer att kunna förkovra sig än mer i Apples mjukvara och därmed leverera ännu mer fördjupad kompetens inom varumärkets tjänster och produkter. Vi blir en spelare på marknaden att räkna med, som inte bara levererar högkvalitativ hårdvara, utan även spetskompetens inom helhetslösningar för den mobila arbetsplatsen, säger Bartek Regerqvist.

Ökad säkerhet i det digitala landskapet

Det nya samarbetsavtalet blir en möjliggörare för den digitala transformation som många svenska företag just nu står inför. Allt fler anställda arbetar utanför kontoren, vilket gör att behovet av IT-säkerhet, tillgänglighet och mobilitet ökar. För kunderna kommer detta samarbete bland annat att resultera i bättre erbjudanden och paketeringar, säkrare tjänster och en strategisk leverantör med tillgång till Apples hela produktportfölj.

– Marknaden får nu en helhetsleverantör som tydligt fokuserar på mobilitet och har ett direktavtal med en marknadsledande aktör. Det känns fantastiskt att det gemensamma intresse som fanns från båda parter nu har resulterat i ett samarbete som kommer att gynna många. Nu startar arbetet på riktigt och det ska bli spännande att komma igång med att förvalta arbetet och börja leverera utefter det vi har kommit överens om, avslutar Bartek Regerqvist

Läs PM i sin helhet här