Svenska finanschefer är optimistiska inför affärsmöjligheterna och de finansiella utsikterna, enligt den senaste undersökningen från Deloitte och SEB. Prioriteringen av kostnadsreducering står högt på agendan, medan ekonomisk tillväxt identifieras som den största risken. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ekonomisk återhämtning i sikte

Den globala ekonomin visar tecken på förbättring, och svenska finanschefer är inte undantagna från denna positiva trend. “Världens centralbanker verkar redo att sänka räntorna i Europa, vilket underlättar ekonomisk återhämtning. Lägre inflation och stärkt köpkraft bidrar till ökad tillförsikt bland finanschefer,” förklarar Marcus Widén, ekonom på SEB.

Ökad optimism men fortsatt försiktighet

I vårens CFO Survey uppger 24 procent av finanscheferna att de ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga under de kommande sex månaderna, jämfört med 20 procent i höstas. Trots förbättringen är nettotalet av positiva och negativa synpunkter fortfarande lågt, det tredje lägsta sedan 2013. “De flesta branscher betraktar sin situation som genomsnittlig. Transport, konsumentprodukter och bostadsbyggare är mer negativt inställda, vilket inte är förvånande givet rådande risker,” kommenterar Robert Bergström, partner på Deloitte.

Prioriteringar och risker

Kostnadsreducering är fortsatt i topp för finanschefer, med 57 procent som ser det som en prioritet. Organisk tillväxt och förbättrade kassaflöden följer tätt efter. Den mest betydande risken de närmaste 12 månaderna är ekonomisk tillväxt, enligt 47 procent av finanscheferna. Efterfrågan och pressade marginaler och priser utgör andra stora risker, med en signifikant ökning av geopolitiska risker sedan hösten.

Geopolitiska risker i fokus

Undersökningen belyser även finanschefernas syn på geopolitiska risker och deras påverkan på företag. “Utpressning och cyberattacker är särskilt framträdande som både troliga och allvarliga risker,” säger Marcus Widén. Detta pekar på en ökad medvetenhet om såväl sannolikheten som allvaret av dessa hot.

Om undersökningen

CFO Survey, som genomförts sedan 2006, samlar data från större svenska företag inom olika branscher. Undersökningen för våren 2024 baseras på svar från finanschefer via ett webbaserat formulär i mars 2024.

Hela rapporten kan läsas här.