Finansinspektionen (FI) har nyligen släppt den andra Bankbarometern för 2023, och den ger oss en djupgående inblick i den svenska bankmarknaden under det första halvåret av detta år. Rapporten ger oss information om olika aspekter av banksektorn, inklusive lönsamhet, utlåning och finansiering för olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag.

Svenska banker mer lönsamma än resterande EU

Lönsamheten för de svenska bankerna fortsätter att vara hög och har så förblivit under det första halvåret av 2023. Det mest anmärkningsvärda är den genomsnittliga räntenettomarginalens ständiga ökning över det senaste året. Detta är dock inte en generell trend som gäller alla banker och kategorier som tas upp i rapporten. Det är tydligt att svenska banker fortsätter att ha en högre lönsamhet jämfört med sina europeiska motsvarigheter.

Mindre banker utmanar om bolånen

När det gäller utlåning har tillväxten bromsat något under det senaste året. Totalt sett ökade utlåningen från svenska banker till allmänheten med 2 procent, en avmattning jämfört med föregående år då den ökade med 6,4 procent. Bostadsutlåningen och utlåningen till icke-finansiella företag har dock ökat under det senaste året. Bostadsutlåningen ökade med 2,5 procent, medan utlåningen till icke-finansiella företag ökade med 2,1 procent.

Det är även intressant att notera att medelstora banker med fokus på bostadsutlåning har börjat ta en större del av bolånemarknaden i Sverige. Vid årsskiftet 2022/2023 dominerades marknaden fortfarande av de tre största bankerna, som stod för 57 procent av den totala bolånemarknaden. Men medelstora banker har ökat sina marknadsandelar och svarar nu för 20 procent av alla bolån på den svenska bostadsmarknaden.

Stabil bankmarknad

När vi tittar på värdepappersbankerna ser vi att deras avkastning på eget kapital var cirka 29 procent under det andra kvartalet 2023. Även om detta är betydligt lägre än de höga nivåerna som rådde under pandemin, har avkastningen ändå ökat med 9 procentenheter jämfört med föregående år.

Slutligen, när det gäller konsumtionskreditföretagen, ser vi en ökning i deras utlåning även under 2023. Även om en stor del av deras utlåning är internationell, har utlåningen inom Sverige ökat betydligt det senaste året.

Sammanfattningsvis ger FI:s andra Bankbarometer för 2023 en omfattande översikt av den svenska banksektorn under det första halvåret av året. Trots några avmattningar och utmaningar på vissa områden fortsätter de svenska bankerna att vara lönsamma och stabila, och medelstora banker tar gradvis en större plats på bolånemarknaden. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen på den svenska bankmarknaden och dess påverkan på ekonomin. Den fullständiga rapporten från Finansinspektionen kan läsas här.