April månad har visat en tydlig ökning av bostadspriser över hela Sverige, driven av ökad aktivitet för budgivning och en allmän uppgång på marknaden. Spekulanter möter dock utmaningar med att få ekonomin att gå ihop, men Riksbankens senaste signaler om möjliga räntesänkningar ger hopp om en fortsatt återhämtning på bostadsmarknaden. Det framgår av ett pressmeddelande. Efter att pressmeddelandet publicerades har Riksbanken meddelat sitt beslut att sänka styrräntan till 3,75 %.

Mäklarkommentarer

Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling, understryker att prisökningen i april främst drivs av en ökad mängd budgivningar. Han noterar också att många spekulanter måste sälja sitt nuvarande boende innan de kan köpa nytt, vilket bromsar marknaden något.

Han betonar att prisökningarna har spridit sig från Stockholms innerstad till fler orter i Sverige, med Göteborgs bostadsrätter som den starkaste ökningen.

Vidare förklarar Wikander att en positiv trend på bostadsmarknaden har observerats de senaste månaderna med en ökad aktivitet och fler affärer jämfört med föregående år. Han pekar även på att det kan dröja innan priserna återhämtar sig till pandemins toppnivåer.

Maxine Mazy, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka, påpekar att även om räntan sänks, kommer det inte att påverka plånböcker tillräckligt mycket för att priserna ska öka märkbart.

Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare i Mölndal, framhåller att Göteborg och Mölndal har sett en god ökning på villasidan över 12 månader, men att det fortfarande ligger under toppnivåerna.

Mikael Haraldsson, fastighetsmäklare i Lund, betonar att det finns ett tydligt trendbrott och att visningsgästerna ökat, men att många fortfarande hoppas på att köpa med försäljningsklausul, vilket är svårt på dagens marknad.

Sammanfattningsvis visar bostadsmarknaden en positiv trend i april, med förväntningar om fortsatt stabilisering och gradvis normalisering av transaktioner och priser framöver.