Sveriges största energiköpsavtal inom solenergi genom tiderna har nyligen bekräftats. Denna överenskommelse är mellan två framstående aktörer på marknaden, nämligen Svea Solar och det europeiska mejerikooperativet Arla.

Fast pris på 100 GWh solenergi årligen motsvarar 20 000 villor

Enligt avtalets villkor kommer Arla att inköpa 100 GWh solenergi varje år till ett förutbestämt pris. Denna omfattande överenskommelse ger Svea Solar ett gyllene tillfälle att snabba upp processen för utveckling av storskaliga solparker i Sverige.

Svea Solar, Sveriges ledande företag inom solenergi, har varit i förgrunden när det gäller att främja övergången till grön energi i landet. Företaget stoltserar med över 30 solparker, med ytterligare cirka 30 projekt för storskaliga solparker under konstruktion både i Sverige och på andra håll i Europa. För inte så länge sedan invigdes Sveriges största solpark i Fjällskär, belägen nära Nyköping. Nu bekräftar både Arla och Svea Solar detta banbrytande energiköpsavtal där Arla förbinder sig att köpa 100 GWh solenergi varje år. Detta är lika med ungefär hälften av det totala energibehovet för Arlas svenska mejeriverksamhet.

Pieter Godderis, chef för solparker på Svea Solar, kommenterade affären;

“Det här är en viktig milstolpe för oss som bolag, men även för Sveriges energiomställning i stort. Att Arla valt att satsa på solenergi med ett historiskt stort energiköpsavtal signalerar också till andra företag att ta efter och investera i ren och förnybar energi. Det öppnar upp för en bredare omställning i hela näringslivet och visar hur företag kan vara med och ta ansvar mot en mer hållbar och närproducerad energiförsörjning.”

Vidare förtydligade Pontus Skog, utvecklingschef solparker på Svea Solar, potentialen och vikten av denna överenskommelse:

“Detta är det största energiköpsavtalet inom solenergi någonsin i Sverige. 100 GWh motsvarar årsförbrukningen för 20 000 villor i Sverige. I och med det här stora avtalet kommer vi få möjlighet att ytterligare accelerera vår satsning på solenergi och bygga ännu fler storskaliga solparker runt om i landet.”

Med denna överenskommelse sätts en ny standard för grön energi i Sverige, och det kommer säkert att inspirera fler företag att gå i samma hållbarhetsriktning i framtiden.