Räkna med ännu fler konkurser och ett utsatt läge för regionerna. Det varnar finansminister Elisabeth Svantesson inför 2024.

Arbetsmarknadens utmaningar

Elisabeth Svantesson gläds åt att inflationen är på väg ned, men ser också en rad osäkerheter i den svenska ekonomin. Bland annat kring arbetsmarknaden.

“Vi har sett att antalet konkurser har ökat. Skillnaden jämfört med pandemin är att det nu är små företag med få anställda som drabbas, men bilden är att vi kommer att se fler konkurser även under 2024 och fler kommer att bli arbetslösa”, säger hon på en pressträff.

Osäkerheter i omvärlden

Ytterligare en utmaning är läget för Sveriges regioner. Svantesson medger att de har det kämpigt men menar att de inte kommer att lämna välfärden i sticket, ser man att lågkonjunkturen blir djupare så finns det ett handlingsutrymme.

Även om inflationen nu mattats av betänkligt finns även där en osäkerhet om framtiden.

Internationella faktorer

Finansministern nämner bland annat att energipriserna skulle kunna gå upp. Men också att Sverige kan komma att påverkas av internationella faktorer som till exempel fraktproblematik kopplat till Mellanöstern liksom att Europas största ekonomi, Tyskland, hackar betänkligt.

“Det är illavarslande för oss, Tyskland är en stor partner till oss och en utveckling vi inte rår över”, säger hon.

Inflationens fortsatta påverkan

Att den underliggande inflationen, som rensats för energipriserna, fortfarande är relativt hög (5,3 procent i december) är också ett problem enligt Elisabeth Svantesson.

“Det är ett orosmoment naturligtvis. Den är på väg ned, men är fortfarande hög. Och det är därför jag menar att den sista ronden mot inflationen inte är över”, säger hon.

Stora risker men också hopp

Det viktigaste inflationsmåttet enligt Svantesson är dock KPIF som Riksbanken tittar på. Det ligger på 2,3 procent, snuddande nära målet på 2,0 procent. Finansministern vill dock att det håller sig på låga nivåer ett tag innan hon vågar andas ut.

Hela presentationen kan ses på Regeringens hemsida.